Правна консултация

Въпросите си може да зададете
на редакционния телефон – 02/425 04 70,
по електронната поща на izdatelstvo.mon@azbuki.bg
или на адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 5.

 

От месец април 2018 г. съм учител по теоретично обучение в ПГМЕТ и преподавам
по специални предмети.
По образование съм инженер. Към датата на назначаването си не съм работила като учител и ме назначиха с трудов стаж 0 г. От 1996 до 2002 г. съм работила в завод като инженер-технолог. Съгласно КТД, чл. 25, имам ли право и могат ли да ми се признаят 6 години, които съм работила като инженер-технолог, за трудов стаж и прослужено време в момента, когато работя и преподавам като учител по специални предмети?

Отговорите можете да прочетете в бр.15, 15 април 2021 г.


Бих искала да споделя казус, който ме интересува поради това, че съм счетоводител и водя частна детска градина. Може ли учител да бъде назначен на 7-часов работен ден? При 8-часов работен ден може ли учител да бъде назначен на минимална работна заплата? ЧДГ не е член на Синдикатите. Какъв е процентът за прослужено време?

 

Съпругът ми има 33 г. педагогически стаж. В момента не е в системата на образованието, но не е работил и на друго място. Ако започне работа в друг бранш, а в последната учебна година (2022/2023) отново заработи като учител до датата на ранното си пенсиониране – 24.05.2023 г., ще има ли право на ранна пенсия?

 

Получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст като учител.
С решение на ТЕЛК имам 80% трайно намалена работоспособност. Имам ли право освен пенсията си за трудов стаж и възраст да получавам и пенсия по инвалидност?

 

Детска учителка съм в продължение на вече 35 години, 30 от които в една и съща детска градина. От шест месеца съм директор на детската градина поради отпуск по майчинство на титуляра за тази длъжност. Тъй като работодател вече не ми е детската градина, а Столична община, променя ли този факт получаването на дължимите 10 (десет) заплати при пенсиониране и имам ли право на тях?

Отговорите можете да прочетете в бр.14, 8 април 2021 г.


Работила съм като учител 32 години.
Последните шест, от 2014 досега,не работя като учител. Имам ли право да се пенсионирам като учител?

Отговорите можете да прочетете в бр.13, 1 април 2021 г.


Пенсионирана съм месец април 2018 г. за трудов стаж III категория и възраст.
При изчисляване на пенсията са взети 3 последователни години преди 1997 г.,
които мисля, че ми намаляват коефициента и съответно – пенсията. Въпросът ми е имам ли право да поискам преизчисляване по новия начин, както е от 2019 г., без да се вземат под внимание трите години преди 1997?

Отговорите можете да прочетете в бр.12, 25 март 2021 г.


Работя като учител, но през тази учебна година излязох в неплатен отпуск, за да се грижа за свекър ми, тъй като е със заболяване, което рязко се влоши. Но си дадох сметка, че ще загубя трудов стаж, а може да дойде време, който точно тези няколко месеца да са ми важни.
Въпросът ми към вас е – мога ли да започна да се самоосигурявам като учител и това ще запази ли статута ми като учител при изчисляване на бъдещата ми пенсия? Ще ви бъда благодарна, ако ми кажете какви са ми възможностите, за да може да не спирам стажа си, докато се грижа за свекър ми.

Отговорите можете да прочетете в бр.11, 18 март 2021 г.


Мой близък, студент, загуби баща си и подаде документи за наследствена пенсия през септември м.г. след започването на учебната година за учениците. Неговият брат е ученик и не е подал документите за наследствена пенсия, тъй като са му казали, че срокът за учениците е минал. Въпросът ми е, ако бъдат подадени сега, ще получи ли брат му пенсията си за учебната 2020/2021 и кога?

Отговорите можете да прочетете в бр.10, 11 март 2021 г.


Искам да питам дали пенсията ми е останала пожизнено.Телковото ми беше от до първи ноември.

Отговорите можете да прочетете в бр.9, 5 март 2021 г.


Искам да попитам: след като веднъж ми е отказана пенсия за инвалидност поради липса на нужния стаж, а сега имам стажа, полага ли ми се пенсия, ако си подам документите при следващото ми минаване на ТЕЛК?

Отговорите можете да прочетете в бр.8, 25 февруари 2021 г.


Работя като учител. До момента имам трудов стаж 25 години. Ако напусна
работа и до пенсионна възраст не работя нищо (оставам вкъщи домакиня например),
какво ще последва (за моя набор пенсионната възраст е 63 г. през 2030 г.)? Ще получавам ли пенсия? Как стои въпросът по сегашното трудово законодателство?
Ако направя например 27 г. учителски стаж и си купя още 3, когато дойде време за пенсиониране (имам 3 редовни години следване в полувисш институт), стажът ми ще стане 30 г. общо. Никаква пенсия ли няма да получа за 30 г. стаж?
Благодаря ви предварително!

 

Имам пенсионно решение от 2.12.2019 г. като учител. Осигурителният ми стаж е 30 г.4 м.4 дни (ранно пенсиониране). Към момента на решението възрастта ми е 61 г. и 7 месеца. Имам прекъсване по болест от 2009 г., т.е. приблизително 10 години, през които не съм работила нищо друго и съм получавала само пенсия по болест. Т.е. осигурителният ми стаж е само като учител. Въпросът ми е имам ли право на 10 учителски заплати, тъй като последните ми 10 години (всъщност всичките) са в системата на образованието, и ако имам право, какъв е срокът и съответно редът,
по който да се възползвам?

 

През 2009 г. откриха онкологично заболяване на дъщеря ми, която наскоро беше родила. Оттогава напуснах работа и се посветих на грижи за здравето на дъщеря си и на малкото Ӝ дете. Самата аз съм инвалид от 1993 г., като получавам инвалидна пенсия. Искам да попитам имам ли право на признаване на допълнителни години за трудов стаж за периода след 2009 г.?

 

Учител съм с 32 години трудов стаж. През последните 10 години имам прекъсване от 2 месеца и 7 дни, тъй като смених работното си място. Това ще попречи ли да ми бъде изплатено обезщетението от 10 заплати?

Отговорите можете да прочетете в бр.7, 18 февруари 2021 г.


Имам 37 години стаж като директор на детска градина, без група – от 1983 година до 2020 година. Предстои да се пенсионирам.
От 1997 година до настоящия момент декларирам изпълнение на норма преподавателска заетост съгласно изисванията. На какво основание ще се зачете учителският ми стаж преди 1997 година?

Отговорите можете да прочетете в бр.6, 11 февруари 2021 г.


През 2013 г. ме назначииха на длъжност детски учител в детска градина на постоянен трудов договор. Имам педагогическо образование – степен магистър.
През 2015 г. Родих първото си дете. През 2017 г. родих второто си дете. Тези общо четири години съм в отпуск
за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
Въпросът ми е: майчинството се води за трудов стаж, но не го признават за учителски (педагогически). Защо?

Отговорите можете да прочетете в бр.5, 4 февруари 2021 г.


Учител пенсионер съм по Закона за ранното пенсиониране. Но не получих добавката от 50 лв. към пенсията си, обявена от правителството. Имам ли право на тази добавка, която по решение на правителството е за всички пенсионери?

Отговорите можете да прочетете в бр.4, 28 януари 2021 г.


Начинаещ учител съм с една година стаж като преподавател по „Химия и опазване на околната среда“ в профилирана езикова гимназия. Поради намаляване обема на работа предстои съкращение на щат на учител по ХООС или „Биология и здравно образование“. Всички, които преподаваме по тези предмети, трябваше да попълним декларации дали законът ни защитава от уволнение поради бременност, заболяване, инвитро процедури, членство към синдикат и т.н. (предполагам, че декларациите са стандартни). Има пенсионерка на собствена издръжка,
тъй като е вдовица. Има ли право директорката да съкрати мен, при това условие и при положение че всички останали са членове на синдиката, а аз – не?

 

Член съм на Синдиката на българските учители. От 2017 г. излязох в неплатен отпуск като учител, за да заема временно изпълняващ длъжността директор на училището. През ноември 2019 бях освободена от поста директор поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – ранно пенсиониране. Исках да се върна на постоянния си трудов договор като учител в същото училище, но не ме допуснаха до работа. Освободиха ме на същото основание – придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Без да ме връщат на работа и без да ми прекратяват неплатения отпуск. Като учител, който членува в синдикална организация, срокът на предизвестието за прекратяване на трудово правоотношение като учител е 2 месеца. В предизвестието ми дадоха само 30 дни. Понеже бързаха да ми прекратят трудовия договор, без да ме връщат, трябваше да ми изплатят предизвестието по чл. 220, ал.1 от КТ. Изплащането на предизвестието по чл. 220 от КТ е изчислено въз основа на старата заплата от 2017 г. Прекратяват ми договора през 2019 г., а обезщетението за неспазено предизвестие по чл. 220 от КТ е със заплатата от 2017 г. Съгласно чл. 29, ал.2, т.2 от КТД, сключен на 11.06.2018 г., минималната основна работна заплата на старши учител и старши възпитател е в размер на 955 лева. Не трябва ли обезщетението за неспазено предизвестие да бъде с основна минимална заплата за учител
955 лева през 2019 г.? Обезщетението ми го изплащат с основна минимална заплата
688 лева през 2019 г. С каква заплата трябва да бъде изплатено обезщетение по чл. 220
от КТ за неспазено предизвестие при прекратяване на трудов договор през 2019 г.?

 

Интересува ме имат ли значение годините за социална пенсия? Ако са повече от 15 год., има ли значение размерът на получаваните пари, или дали ще са 15, 20, 25 години, е все едно. Има ли формула за изчисляването на парите след 15 год.? Благодаря!

Отговорите можете да прочетете в бр.3, 21 януари 2021 г.


Предстои назначаване на учител, но предизвестието от предходната работа изтича на по-късна дата, отколкото на нас ни е необходимо да го назначим. Може ли да се сключи договор на основание чл.114, във връзка с чл.111 от КТ
до датата, когато изтича предизвестието?

 

На 57 г. съм, с професионална квалификация „Учител по английски език в
I – IV клас“ и II ПКС. По закон директорът разпределя часовете на преподавателите. Тази година на мен са разпределени и 3,5 ч.ФВС и „Спортни дейности“, освен 17 часа по АЕ. Има много часове по АЕ от I – XII клас, колегите горен курс имат лекторски часове. Зная, че с моята специалност мога да допълвам норматив с часове по всички предмети в I – IV клас, но и с часове по АЕ в
V – XII (каквито има в училище в повече!) Имам и хронични заболявания. Колегите нямат II ПКС. Въпросът ми е има ли механизъм, по който да се принуди директорът да замени тези 3,5 часа „Спорт“ с други в I – IV клас или по АЕ
в V – XII клас? Благодаря!

 

Тази година имам право на ранно пенсиониране, учител съм по професия (имам необходимия педагогически стаж). Въпросът ми е какво включва паричното обезщетение от 10,5 брутни заплати? Благодаря!

Отговорите можете да прочетете в бр.2, 14 януари 2021 г.


От повече от четири години работя във фирма, в която напоследък нещата не вървят. Последния месец бяха съкратени 9 човека, а за следващия се
очакват още толкова. Понеже в семейството ни има вече е един безработен (съпругът ми), въпросът ми е – има ли законен ред, който да ме защити от съкращение поне за момента?

 

Зет ми е роден 1959 година и е работил в Завод за стъкло (ДФ „Интериор“) – гр. Елена, на следните длъжности: шлосер в цех 1 за амбалажно стъкло; шлайфист в цех 2 за плоско стъкло; шлайфист; шлосер. Коя категория са тези професии за пенсиониране, особено „Шлайфист“ и „Шлосер“, след 01.01.2000 година?

 

От НОИ ми казаха, че работата ми като преподавател в детска музикална школа към читалище не се зачита за учителски стаж, а това са 4 години. Поради тази причина общият ми учителски стаж не е достатъчен за ранно пенсиониране (в момента работя като учител). Вярно ли е това твърдение и на какво се основава? През тези 4 години съм работила с деца и съм била назначена като „преподавател“.
Благодаря!

Отговорите можете да прочетете в бр.1, 7 януари 2021 г.


Старши възпитател съм в професионална гимназия. Получих предизвестие за прекратяване на трудовия договор до 10.08.2020 г. поради правото за „ранно пенсиониране на учителите“. Аз не се съгласих на такова „силово“ пенсиониране без мое желание поради това, че ще претърпя финансови загуби – по-малка пенсия и т.н. Притежавам и решение от ТЕЛК с право на работа – 80% инвалидност.
Да се боря ли за правата си, или нямам права?

Отговора можете да прочетете в бр.49, 3 декември 2020 г.


При преценка на органа по назначаване след прекратяване на трудово правоотношение по чл. 19А от Закона за администрацията дължат ли се две месечни възнаграждения след освобождението, ако освободеното лице не е постъпило на друго работно място (както се полагат на освободените държавни служители)?

Отговора можете да прочетете в бр.48, 26 ноември 2020 г.


С ТЕЛК съм втора група. При сключен трудов договор трябва ли да ми се удържат пари за осигуровки, или държавата ми ги плаща с инвалидната пенсия? За данъчното облекчение знам, че се приспадат 660 лв.

Отговора можете да прочетете в бр.47, 19 ноември 2020 г.


Учителка съм с дългогодишен педагогически стаж. Имам два въпроса.
1. Какви са условията за ранно пенсиониране?
2. Какво обезщетение ще получа при пенсиониране?
Имам 33 г. педагогически стаж, скоро ще навърша 58 г. 6 м., преди 6 г. имах прекъсване на стажа си за около 1 – 2 месеца. През целия си стаж съм работила като учителка, от м. септември 2019 г. съм учителка в Германия. Надявам се да мога да получа обезщетение от 10,5 работни заплати при евентуално пенсиониране!

Отговора можете да прочетете в бр.46, 12 ноември 2020 г.


Пенсионерка съм от края на 2011 г. и продължавам да работя като медицинска сестра. Всяка година, като направя 1 година допълнително стаж, подавам към НОИ за преизчисляване на пенсията ми с цел увеличение.
И всяка година получавам някакви смешни суми към пенсията ми. Бихте ли ми разяснили по-просто на каква база и на какви доходи преизчисляват пенсията?

Отговора можете да прочетете в бр.45, 5 ноември 2020 г.


От 2.VIII. 2019 г. съм пенсионер. Имах учителски трудов стаж 24 години и 10 месеца. Продължих да работя като учител на трудов договор. Така вече имам 25 години и 11 месеца трудов стаж, което е и минималният изискуем учителски стаж за получаване на добавка към пенсията от Учителския пенсионен фонд. Имам ли право на тази добавка и какви стъпки трябва да направя,
за да я получа?

Отговора можете да прочетете в бр.44, 29 октомври 2020 г.


„Признава ли се за учителски трудов стаж работата ми по трудов договор като преподавател по пиано в читалище?“

Отговора можете да прочетете в бр.43, 22 октомври 2020 г.


Искам да попитам може ли пенсиониран учител да раработи на срочен договор?

Отговора можете да прочетете в бр.42, 15 октомври 2020 г.


На 08.07.2020 г. навърших пенсонна възраст, в момента съм в предизвестие и имам 25 години и 4 месеца учителски стаж. Общият ми стаж е 34 години, а остатъка ще го „купя“. Ще загубя ли добавката от Учителския фонд?

Отговора можете да прочетете в бр.41, 8 октомври 2020 г.


В детската градина, в която работя, предстои съкращение на две групи. Аз съм родена през м.ноември 1961 г. и имам близо две години до пенсиониране. Тъй като не желая ранно пенсиониране, бих искала да попитам какви са правата ми при това положение? Мога ли да бъда принудително пенсионирана или евентуално съкратена от работа? Имам около 39 години педагогически стаж, а на 01.03. 2021 г. навършвам 10 г. стаж в тази детска градина. Преди да постъпя тук, съм работила в ДДЛРГ, където ми се е водил педагогически стаж, но институцията се е водила към Министерството на труда
и социалната политика.
А за да получа 10,5 заплати, мисля, че трябва да имам 10 години непрекъснат стаж в една ДГ.

Отговора можете да прочетете в бр.40, 1 октомври 2020 г.


Работя от 16 години в „Топлофикация“. През 2021 г. ми предстои да се пенсионирам. На 10.07. трудовият ми договор беше прекратен, защото не може да ми бъде осигурена работа в продължение на 15 дни. Въпросите ми са следните.
– Има ли право работодателят ми да ме съкрати година и половина преди пенсия?
– Имам ли право на 4 заплати по чл. 331?

Отговора можете да прочетете в бр.40, 1 октомври 2020 г.


Искам да попитам дали ще имам право на обезщетение на борсата? Работя на трудов договор от 8 месеца на 4 часа, брутната ми заплата е 425 лв. Очакваме съкращение и искам да знам как да постъпя в моето положение. Благодаря!

Отговора можете да прочетете в бр.40, 1 октомври 2020 г.


Аз съм настоящ учител с 37 г. 8 м. 13 д. трудов стаж., на 59 г. Прехвърлила съм средствата си от допълнителния пенсионен фонд в НОИ. Предвид настоящата криза, има ли риск
за пенсионирането ми, ако се възползвам от ранното пенсиониране?

Отговора можете да прочетете в бр.39, 24 септември 2020 г.


Детска учителка съм на 59 г., с 37 г. стаж. Директорката ме принуждава да напусна, като избера: дисциплинарно уволнение (с неоснователни причини) или ранно пенсиониране. Иска да подпиша предизвестие и много бърза и настоява за това час по-скоро. Имам 30 дни платен отпуск. Как да постъпя?

Отговора можете да прочетете в бр.38, 17 септември 2020 г.


Предстои ми да се пенсионирам през 2020 година. Родена съм на 08.11.1958 г. Поради извънредното положение и дистанционното обучение на учениците не съм подавала още документите. На 12 юни си счупих глезена и в момента съм обездвижена.
На 16 юни директорът ми се обади, че прекратява договора ми с предизвестие от 11 юни. Аз мислех да се оправя с крака, после да си взема полагаемата ми се отпуска и тогава да подам документи. Моля, посъветвайте ме какво да правя. Какво ще загубя? Да подписвам ли това предизвестие и кога да подам документите за пенсиониране. Започнала съм работа на 17 септември 1978 г. и до ден-днешен само
на едно и също място съм работила.

Отговора можете да прочетете в бр.37, 10 септември 2020 г.


„Въпросът ми е мога ли да се пенсионирам – на 56 г. и 11 месеца съм. Имам стаж от първа към трета категория 35 години. Благодаря!

Отговора можете да прочетете в бр.36, 3 септември 2020 г.


Работя в столична детска градина от 2016 г. като учител (8-часов работен ден). Назначена съм по същото време и като психолог на 4-часов работен ден. Интересува ме каква е полагаемата ми се отпуска за втория трудов договор? По основния трудов договор тя е 56 дена като член на синдиката. Имам ли също така право да плащам синдикат по втория трудов договор?

Отговора можете да прочетете в бр.35, 27 август 2020 г.


Съобразно условията за стаж и възраст съм пенсионирана учителка,
но продължавам да работя.
В училището, в което работя и сега, съм от 40 години. При какви условия мога да получа полагащите ми се работни заплати като обезщетение при пенсиониране? Трябва ли да ми бъде прекратен трудовият договор? Ако да, колко време след прекратяването му мога да бъда назначена отново на работа в същото училище?

Отговора можете да прочетете в бр.34, 20 август 2020 г.


Какво следва да е правното/фактическото основание за освобождаване на работник, назначен с трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя, както е в масовия случай, когато същевременно са налице и някои от обективните критерии по чл.328.(1) от КТ, напр. намаляване обема на работа – дали това ще е чл.71.(1) от КТ,
или трябва да бъде основание по посочения чл.328.(1) от КТ с всички произтичащи
от това последици?
Какво правно средство за защита има работник/служител, който в месеца на освобождаването си от работа не е получил ваучери за храна на стойност 60 лв. или по-малко според отработените дни, ако приемем, че стойността им зависи от действително отработеното време? Дали е възможно да се претендира по исков ред паричната равностойност на непредоставените ваучери, и/или можем да мислим в посока иницииране на едно производство пред КЗД, напр. поради неравното третиране на работника в последния месец спрямо предишен или предишни месеци, и/или има друго средство за защита. В масовия случай всички работници в едно предприятие получават ваучери за храна, за да се признаят за социални разходи и да се намали месечната данъчна основа, обичайно в размер на 60 лв./месечно, без обаче това да е индивидуално уговорено в ТД.
И ако възприемем ваучерите за допълнително трудово възнаграждение в натура по см. на чл.269.(2) от КТ, то тогава много често работникът не ще може да претендира въобще. Трябва да е предвидено в КТД, но и там е много важно как точно е формулиран въпросът и как въобще е уговорено това – зависи как е записано в даден КТД. Остава единствената възможност да е предвидено в акт на МС, но поне на мен такъв не ми е известен, но да си призная, не съм и търсил обстойно.

Отговора можете да прочетете в бр.33, 13 август 2020 г.


Искам да попитам как е възможно да получа майчинство при следните обстоятелства. Имам над 4 години трудов стаж и съм осигурявана на 8 часа. В момента се водя на трудов договор, но поради възникналите обстоятелства с карантината ще ме съкратят на 1 май по чл. 328, ал. 1,
т 12 , а аз трябваше да изляза в болничен поради бременност и раждане на 11 май.

Отговора можете да прочетете в бр.32, 6 август 2020 г.


Работя в книжарница заедно с колежка, която е на 75 години и е пенсионерка. Аз съм вдовица с две деца – на 29 и 19 години, и съм на 49 години. Собственичката иска да ме съкрати (заради положението с епидемията), а да остави на работа колежката ми пенсионерка. Има ли някакви законови особености, които да ме защитят? Благодаря ви предварително за съдействието.

Отговора можете да прочетете в бр.31, 30 юли 2020 г.


Подготвям документи за пенсиониране.
Имам навършени стаж и възраст.
Работодателят ми заяви, че поради финансови затруднения няма да може да ми изплати полагащите ми се 2 заплати при пенсионирането ми. Какви постъпки да предприема, за да ми се изплатят полагащите ми се по закон суми ?

 

Отговора можете да прочетете в бр.30, 23 юли 2020 г.


В средата на септември ми предстои да придобия правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 , ал.1 и 2 от КСО (навършвам 61 г. и 6 месеца и осигурителен стаж – около 41 г.). Целият ми осигурителен стаж е педагогически. Във връзка със създалата се обстановка с вируса при мен има риск при евентуално заразяване да се разболея сериозно. Притесняват ме възрастта и хроничните заболявания, които имам. Освен това вследствие на грипните ваканции отпуската ми е почти изчерпана. Имам следния въпрос: ако се пенсионирам 3 – 4 месеца предсрочно, какво бих загубила от това, което бих получила при стандартната процедура?

Отговора можете да прочетете в бр.29, 16 юли 2020 г.


Здравейте,
искам да попитам: родена съм 1957 година, имам само 25 години осигурителен стаж и поради това нямам право на пенсия. Безработна съм, не мога да си плащам и здравното осигуряване, тъй като съм на издръжка на сина ми, но и на него му е трудно. Какво бих могла да направя? Предварително благодаря!

Отговора можете да прочетете в бр.28, 9 юли 2020 г.


Съпругът ми през декември 2020 г.
навършва години за пенсия, но не му достигат 7 години трудов стаж. Работи на постоянен трудов договор. Защитен ли е по някакъв начин от уволнение?

Отговора можете да прочетете в бр.27, 2 юли 2020 г.


Облага ли се със данък обезщетението при прекратяване на трудовото mравоотношение, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? Трябва ли
да се подаде писмено заявление за това обезщетение? Благодаря!

Отговора можете да прочетете в бр.26, 25 юни 2020 г.


По време на пандемията се явих на ТЕЛК, но не можах да си взема решението, защото те преустановиха работа. На 6 април успях да го взема. Въпросът ми е следният: ще си получа ли пенсията за същия този месец, при положение че предният ми ТЕЛК изтече на 1 април?

Отговора можете да прочетете в бр.25, 18 юни 2020 г.


Искам да попитам има ли някакво право на обезщетение майка ми. Тя е пенсионер
със 100% инвалидност.
От датата на явяването пред ТЕЛК комисията до излизането на телковото решение минаха 10 месеца. Въпросът ми е тя има ли право
на някакво обезщетение за тези 10 месеца чакане на решение?

Отговора можете да прочетете в бр.24, 11 юни 2020 г.


Имам 33 години стаж в Министерството на машиностроенето – в един завод в инструментален цех като стругар. Но поведен от амбицията за професионално израстване, постигам цели и резултати и т.н. След като завършвам необходимото образование, ставам учител по практика с 4 г. стаж, сега продължавам да уча и т.н. Въпросът ми е може ли тези 33 г. стаж в Министерството на машиностроенето да се приравнят като учителски – погледнато реално, това ми е професионално израстване. Защото този стаж е положен тук, в България, и разгледан под девиза за „учене през целия живот“, то той би трябвало да може да се приравни в учителски. Благодаря ви!

Отговора можете да прочетете в бр.23, 4 юни 2020г.


С 15 години трудов стаж съм. Зачита ли ми се майчинството за трудов стаж? Благодаря.

Отговора можете да прочетете в бр.22, 28 май 2020г.


Учител съм, имам изискуемите стаж и възраст, за да се пенсионирам. Имам ли право да получа 10 заплати при пенсиониране (както е регламентирано), при условие че не съм член на учителски синдикат?

Отговора можете да прочетете в бр.21, 21 май 2020г.


Мой близък роднина има заем към банка. Той е пенсионер и получава допълнително инвалидна пенсия към пенсията си за стаж. Заемът, който е изтеглил, е потребителски, със застраховка за пенсионери. Въпросът ни е има ли някакви облекчения по заема си, след като има 80% инвалидност? Благодарим ви предварително.

Отговора можете да прочетете в бр.20, 14 май 2020г.


Съпругата ми е учителка. През 2015 г. с ТЕЛК решение се пенсионира с минимална пенсия по болест. До 2019 пенсията Ӝ се увеличаваше процентно, както за цялата страна. Същата година, юли месец, подадохме документи за редовно пенсиониране. Месец март 2020 излезе новият размер на пенсията. През всичките тези 5 години не сме получили нито едно решение. Причината – чакат се документи от Гърция. Първоначално бяхме подали и за стаж в чужда държава. Въпросът ни е: за кой период от време ще получим разликата в пенсиите, която за нас никак не е малка.

Отговора можете да прочетете в бр.19, 8 май 2020г.


Получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст от 21.06.2015 г. Към този момент имах 20 години и единадесет месеца непрекъснат педагогически стаж – от 17.10.1991 до 17.9.2012, като последните 18 години съм учител в едно и също училище. След напускането ми обаче до пенсионирането не съм работила. Бих искала да ви попитам дали съм имала право на някакво обезщетение (брутни заплати) при пенсионирането ми?
И какви точно са условията за обезщетение и как се изплаща?

Отговора можете да прочетете в бр.18, 30 април 2020г.


Здравейте!
На 42 години съм. Вдовец с две деца –
на 8 и 13 години. Сам се грижа за тях. Имат ли право да ме уволнят от работа? Какви права имам, като цяло?

Отговора можете да прочетете в бр.17, 23 април 2020г.


Учител в детска градина е в неплатен отпуск от 2018 г. до 06.12.2020 г. Същият получава пенсия по болест (ТЕЛК, в който е без право на работа). Роден е 1961 г. Може ли да бъдат изплатени 10-те заплати при ранно пенсиониране на лицето?

Отговора можете да прочетете в бр.16, 16 април 2020г.


Предстои ми да се пенсионирам през април 2022 година. Роден съм 1963 год. Имам 17 години втора категория и 20 – първа. Мога ли сега да си прехвърля втората пенсия в НОИ?
Благодаря!

Отговора можете да прочетете в бр. 14, 2 април 2020г.


През изминалата 2019 г. девет месеца бях записана в Бюрото по труда и тъй като предишният ми работодател ме осигуряваше на минимална заплата, получавах и минимално обезщетение. Работих при една докторка, която ми плащаше пари на ръка и не съм подписвала нищо. Проблемът е, че сега иска да подпиша граждански договор за сумата и се притеснявам дали няма да бъда санкционирана от Бюрото по труда. Със сигурност ще трябва да включа сумата в данъчна декларация и да платя данъци върху нея. Добър вариант ли е да се опитам да подпиша този граждански договор за последните три месеца от годината, в които вече работя на друго място, и то на трудов договор?

Отговора можете да прочетете в бр. 13, 26 март 2020г.


На 02.08.2019 г. придобих правото на пенсиониране. Имам необходимия общ трудов стаж. Имам и повече от 25 г. 8 м. учителски стаж. Получих решението за отпускане на лична пенсия. Продължавам да работя като учител. Какво трябва да направя, за да получавам добавка от Учителския пенсионен фонд?

Отговора можете да прочетете в бр. 12, 19 март 2020г.


Работя като учител в професионална гимназия. Предстои ми пенсиониране, като съм изпълнила условията за ОСВ, за което ви моля да ми отговорите на следните въпроси.
1. При прекратяване на трудовия ми договор в какъв срок се изплаща обезщетението от
10 брутни работни заплати и трябва ли предварително да се даде заявка от счетоводството на училището към Програмата за изплащане на обезщетенията? Бях уведомена, че тези обезщетения се изплащат два пъти годишно – през месец май и месец ноември.
2. Какъв нормативен срок трябва да бъде спазен след подаването на молбата ми за пенсиониране, ако директорът реши да бъда назначена отново на същата работа?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 11, 12 март 2020г.


Дължим ли обещетение по чл.222. ал.3 на лице, което преди прекратяването на трудовия договор не е подало писмено заявление, че желае да се възползва от правото си по чл.69 (в) от КСО (ранно пенсиониране)? В кой момент започва да тече тригодишният давностен период за дължимото обезщетение?

Отговора можете да прочетете в бр. 10, 5 март 2020г.


На 01.05. 2020 ми предстои пенсиониране. Но в края на 2019 г. съм на Бюрото по труда и кандидатствам за парични обезщетения. Придобит стаж от Англия. Възможно ли е да изчакам да ми приключи обезщетението, и тогава да си подам заявлението за пенсиониране?

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 12 февруари 2020г.


Работя на 8-часов договор и съм с 50% ИГ. Мога ли да започна допълнителна работа на 4 часа?
Благодаря ви!

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 6 февруари 2020г.

 


Живея със съпругата си в семейното жилище, закупено след брака. Имам ли законово право, като съсобственик, да направя завещание за моята идеална част на трето лице?

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 30 януари 2020г.


Може ли секретар на читалище, без да има решение на настоятелството или на общото събрание, да подпише граждански договор и да назначи на длъжността библиотекар председателя на народното читалище?
Интересувам се за законността на такъв договор.
Благодаря ви предварително!

 

Отговора можете да прочетете в бр. 4, 24 януари 2020г.


В момента съм в отпуск по майчинство, вече 1 година и 4 месеца. Ако започна работа и работя 3 дни, след което да изляза в платен годишен отпуск, който ми се полага в размер на 144 дена, на каква база ще бъде възнаграждението ми по време на този отпуск: на база основната заплата, с която съм назначена, или на базата на майчинството?
Благодаря предварително.

Отговора можете да прочетете в бр. 3, 16 януари 2020г.


След изтичане на срока за изплащане на обезщетение за безработица и започване на работа трябва ли да се заяви това обстоятелство
в НОИ?

Отговора можете да прочетете в бр. 1-2, 9 януари 2020г.


Пенсионер съм и получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работя на трудов договор. Предстои съкращение в предприятието, в което работя. Имам ли право да се регистрирам в Бюрото по труда и да получавам обезщетение за безработица, след като пенсията ми е под минималната работна заплата?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 51-52, 19 декември 2019 г.


Какво става, ако при натрупване на трудов стаж за пенсия (трета категория) престана да работя и дочакам да достигна изискваната за годината възраст – ще загубя ли нещо, или не? Например – на 1 януари 2022 г. имам трудовия стаж, но до навършване на изискваната възраст остават 6 или 8 месеца.

 

Отговора можете да прочетете в бр. 50, 12 – 18 декември 2019 г.


Може ли работодателят да освободи учител, който има право на ранно пенсиониране, без негово желание?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 49, 5 – 11 декември 2019 г.


Пенсионер съм, но продължавам да работя на трудов договор. Интересува ме дали ми се натрупва трудов стаж за увеличаване на пенсията?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 48, 28 ноември – 4 декември 2019 г.


Държавен служител съм от 1999 г. до момента. През април месец 2019 г. навърших пенсионна възраст. Получавам пенсия, но все още работя. През август 2014 г. бях отстранен от длъжност, но не съм уволняван. От февруари 2017 г. съм възстановен на длъжност. Имам ли право на обезщетение от работодателя при напускане на работа?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 47, 21 – 27 ноември 2019 г.


Натрупах стаж, но нямам необходимата възраст, за да се пенсионирам.
Мога ли да се пенсионирам по-рано и с каква пенсия?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 46, 14 – 20 ноември 2019 г.


Съпругът ми почина на 50 години, като получаваше инвалидна пенсия. Имам ли право на избор вдовишката ми пенсия да бъде изчислена на база инвалидната пенсия на съпруга ми или на база пенсията му въз основа на трудовия му стаж и осигурителни вноски?
Анета СотироваСъпругът ми почина на 50 години, като получаваше инвалидна пенсия. Имам ли право на избор вдовишката ми пенсия да бъде изчислена на база инвалидната пенсия на съпруга ми или на база пенсията му въз основа на трудовия му стаж и осигурителни вноски?

Отговора можете да прочетете в бр. 45, 7 – 13 ноември 2019 г.


Пенсионерка съм от 2016 година. Пенсионирах се като детски учител в английска забавачка към едно софийско читалище. На тази длъжност имах стаж 6 години и 7 месеца. Към този момент имах и 20 години педагогически стаж като детски учител, натрупан преди това. Но след него, до този в читалището, имам десетина години прекъсване. Питането ми е: имала ли съм право на 8 заплати при пенсионирането ми и ако е да, в срок ли съм да си ги поискам?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 44, 31 октомври – 6 ноември 2019 г.


Имам навършени години за пенсиониране, но не ми достигат близо 6 години трудов стаж. Имам ли право да се пенсионирам и при какви условия?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 43, 24 – 30 октомври 2019 г.


По образование съм начален учител и музикален педагог. Имам 22 години трудов стаж в сферата на образованието. Понастоящем работя като възпитател в детска градина, където не ми признават образованието и трудовия стаж и работя на минималната за позицията заплата. За по-високо заплащане изискват от мен да премина обучителен курс по педагогика. Въпросът ми е трябва ли да ми бъде признат трудовият стаж в съответната ситуация и наложително ли е да мина обучителен курс по педагогика, предвид моето образование?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 42, 17 – 23 октомври 2019 г.


От един месец работя на трудов договор. Имам право на 20 дни платен отпуск. Кога и как мога да ги използвам? Колко дни мога да си оставя за следващата година?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 40, 3 – 9 октомври 2019 г.


Бих искала, ако е възможно, да получа консултация (съвет) относно критериите за определяне на норматив в училище. Работим две колежки като учители по чужд език, но поради намаляване обема на часове едната трябва да работи на половин норматив. Колежката ми е с IV ПКС и е на 60 години, пасивна в работата на училищния живот и с чести болнични. Работя от години с отговорности като председател на обединение, два проекта в училище (по интереси и УСПЕХ), координатор на тези проекти, координатор на работата при деца със СОП и вече спечелен европейски проект на стойност. Притежавам I ПКС и поради това директорът ми каза, че аз трябва да премина на половин норматив.

Въпросът ми е, имам ли основание да се боря законово, какви са критериите за определяне кой да бъде на половин норматив, и какви действия бих могла да предприема?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 38, 19 –25 септември 2019 г.


Имам тридесет и три години педагогически стаж. Родена съм през 1965 г.
Вдовица съм. Кога мога да започна да получавам вдовишката добавка пет години преди настъпване на пенсионирането ми, ако се възползвам от правото за ранно пенсиониране?

Отговора можете да прочетете в бр. 37, 12 –18 септември 2019 г.


Отговарям на необходимите условия за по-ранно пенсиониране като учител – възраст и 25 г. и 8 мес. mедагогически стаж. Повече от десет години работя в едно и също училище.
Ако ползвам една година неплатен отпуск и два месеца преди изтичането му подам заявление за прекратяване на трудовото си правоотношение поради пенсиониране, ще имам ли право на обезщетение в размер на 10,5 заплати (синдикален член съм)?

Отговора можете да прочетете в бр. 36, 4 –11 септември 2019 г.


Навърших години за пенсия, но имам само 28 години трудов стаж. В момента съм безработна и бих искала да се пенсионирам. Имам ли право на това и при какви условия?

Отговора можете да прочетете в бр. 35, 29 август – 4 септември 2019 г.


Здравейте,
Работила съм като учител 14 години. Прекъснах учителстването. Сега отново искам да работя като учител. На 55 години съм. Ако не работя като учител, ми предстои да се пенсионирам през месец юни 2027 г. През 2027 г. няма да мога да се пенсионирам като учител, тъй като няма да имам учителски стаж 25 години и 8 месеца. Въпросът ми е ще имам ли право на някакво обезщетение при пенсиониране?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 34, 22 – 28 август 2019 г. 


Здравейте,
начален учител съм, с 33 години трудов стаж. Работила съм 27 години в едно училище. След закриването му през 2012 година съм работила в още две училища, с прекъсване през летните месеци, през които съм получавала обезщетение от Бюрото по труда. Имам прекъсване от месец март до месец септември 2016 година. През това време съм се осигурявала здравно и пенсионно при земеделски производител. От септември 2016 г. отново работя в ОУ „Христо Ботев“ – с. Алеково, общ. Свищов, на безсрочен трудов договор. На 16.05.2019 г. ми беше връчена заповед за освобождаване с двумесечно предизвестие. Мотивът е, че към датата на прекратяване на договора съм навършила възраст за ранно пенсиониране. В заповедта е упоменато изплащане на обезщетение по чл. 222 от КТ и във връзка с чл. 33 т. 2 от КТД – в размер на 10.5 брутни работни заплати. На 15.07.2019 ми беше връчена нова заповед за прекратяване, в сила от 16.07.2019, в която обезщетението по чл. 222 от КТ и във връзка с чл. 33 т. 2 от КТД вече не е 10.5 брутни заплати, а две брутни заплати.
Имам следните въпроси.
1. Освобождаването ми поради посочените по-горе мотиви (навършване на възраст за ранно пенсиониране) може ли да стане без съгласието ми?
2. Какъв трябва да е размерът на обезщетението – 10.5 или 2 брутни работни заплати?
3. Може ли с втората заповед да се отмени първата и посоченото в нея обезщетение?
Благодаря предварително!

 Отговора можете да прочетете в бр. 33, 15 – 21 август 2019 г.


Здравейте!
Роден съм 1956 година. Имам достатъчно педагогически стаж за пенсиониране, но от 01.10.2007 г. до 08.02.2010 г. поради закриване на училището съм работил във фирма извън образованието. От 08.02.2010 г. до 09.08.2010 г. работя като учител по заместване. След което съм безработен. От 21.11.2011 г. съм на работа като учител до момента. Кога ще направя 10 години непрекъснат педагогически стаж?
Предварително благодаря за отговора.

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 32, 8 – 14 август 2019 г.


С установена диагноза съм – диабет. Въпросът ми е, след като мина през ТЕЛК, ще мога ли да получавам пълния размер на заплатата си и допълнително възнаграждение, определено от ТЕЛК?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 31, 1 – 7 август 2019 г.


Обявено e място за учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап. Има само един кандидат – лице със средно образование, задочник „Предучилищна и начална педагогика“, III курс. На какво основание по КТ трябва да се сключи трудовият договор с лицето? С други думи, с какъв срок трябва да е трудовият договор с лице, което не отговаря на условията на Наредба № 12 от 2016 г.? А ако има завършено висше образование, специалност само „Педагогика“, и кандидатства за същото място в начален или прогимназиален етап? Предварително благодаря!

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 30, 25 – 31 юли 2019 г.


Аз съм старши учител, в селско основно защитено училище работя. От 17.09.2018 г. преподписах нов трудов договор на ½ щат – 4-часов работен ден, поради намален брой часове. Седмичният норматив от 18 ч. беше намален на 14 ч., като 4 ч. са лекторски часове, а при пълен норматив бяха 2 ч. лекторски часове. Директорката ме информира, че диференцираната ми работна заплата и средствата за представително облекло ще се изплащат на 50% плюс осигурителния стаж. Работната ми заплата се изчислява на пълен трудов стаж. Въпросът ми е: необходимо ли е да ми се намали платеният годишен отпуск за 2019 г. от 58 работни дни на 29 работни дни? На което не съм съгласен. От 17.09.2018 г. до 31.12.2018 г. отпуската ми не е преизчислена на 50% по-малко. Досега имам да ползвам още 4 дни отпуска от 2018 г.

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 29, 18 – 24 юли 2019 г.


Има ли възможност да се откажа от осигурителен стаж, който не е по специалността ми? При приключване на трудовото правоотношение дори не е бил приключен законосъобразно и едва сега, при пенсионирането ми, от НОИ е изискана служебно справка за осигурителния стаж. При положение че съм уведомена за стажа едва януари 2019 г., а се води, че съм придобила правото на пенсия 02.10.2018 г., как бих могла да си спазя срока за подаване на заявлението за пенсия – 2 месеца от придобиването на правото на пенсия, след като е нямало данни за този стаж… Има ли основание, въз основа на което да оспоря това, че НОИ приемат, че не съм спазила срока, при положение че не съм знаела за стаж, придобит преди 1990 г.
и не е бил законово приключен?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 28, 11 – 17 юли 2019 г.   


Ако реша да направя човек мой наследник, задължително ли е документът да е заверен и нотариално, или подписът ми е с достатъчна тежест.

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 27, 4 – 10 юли 2019 г.


През месец септември 2020 г. отговарям на условията за пенсиониране като учител по чл.68, ал.1. През учебната 2019/2020 г. намалява обемът на работа (сформират се по-малко паралелки) в училището, където работя, и се създава ситуация за освобождаване на учители. Ако попадна в тази група, бихте ли ме посъветвали кой вариант да избера:
– да се пенсионирам на ранно пенсиониране по чл.69в, или
– да ми бъде прекратен трудовият договор и да продължа на борсата до навършване на годините за пенсиониране по чл.68, ал.1.

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 26, 27 юни – 3 юли 2019 г.


Имам 8 години над изис­квания за пенсия трудов стаж и съответно осигурителни вноски. Тези допълнителни години „качват“ ли парите на пенсията?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 25, 20 – 26 юни 2019 г.


Предстои ми да пенсионирам учителка с трудов стаж 41 години. По кой член от КТ трябва да я освободя без предизвестие – чл. 325, ал. 1, т.1, или чл.327, ал.1, т.12?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 24, 13 – 19 юни 2019 г.


На колко заплати обезщетение имам право? Работила съм 10 години като учител, прекъснала съм 6 години и от 5 години работя пак в същата детска градина като зам.-директор и ресурсен учител. Предстои ми пенсиониране през м. август 2019 г.

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 23, 6 – 12 юни 2019 г.


Здравейте,
Работя като старши учител от 1990 година. Родена съм 1956 година. Бих искала да се пенсионирам тази година. Нямам и общ стаж
35 г. 8м., тъй като гледах децата си. Как това ще се отрази на пенсията ми, ако се пенсионирам в края на тази учебна година? Благодаря ви!

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 22, 30 май – 5 юни 2019 г.


Мога ли да се пенсионирам, без да уведомявам за това фирмата, където работя? Как ще стане оформянето на трудовата ми книжка, необходима при подаването на документите за пенсиониране? Имам ли право да се пенсионирам, без да прекратявам трудовия си договор, и да получавам едновременно пенсия и заплата? Има ли срок, в който след пенсионирането трябва да прекратя (на какво основание) трудовия си договор, за да ми бъдат изплатени полагащите ми се при пенсиониране шест брутни работни заплати (имам над десет години във фирмата)?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 21, 23 – 29 май 2019 г.


Интересува ме има ли право работодателят да ме задължава да ползвам платен годишен отпуск извън случаите по чл. 37б, ал. 1. Oт 20 полагаеми дни – 10 дни задължително с почти целия персонал на фирмата и всеки път, когато той си реши. За тази година това ще е 20 от 20 дни. Имам ли защитена част от тази отпуска, която да използвам, когато аз имам потребност?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


От 18.05.2018 г. до днес работя в Англия. Имам пропуснати здравни осигуровки и ме интересува тези от Англия, когато се прибера, дали мога да компенсират липсващите в страната ми. Имам и надвнесени данъци, но тях мога да ги върна, когато спра трудовите си взаимоотношения с фирмата. Въобще се интересувам какви права имам и какво трябва да направя, когато се върна в България?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 19, 9 – 15 май 2019 г.


Имам 8 години над изисквания за пенсия трудов стаж и съответно осигурителни вноски. Тези допълнителни години „качват“ ли парите на пенсията?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 17 – 18, 24 април – 8 май 2019 г.


 

Учителка съм с 35 год. трудов стаж. Интересува ме ще получа ли няколко заплати (и колко), ако се пенсионирам по ранното пенсиониране, при положение че навършвам точно толкова, колкото е нужно – 58 г. и 4 месеца?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 16, 18 – 23 април 2019 г.


Предстои ми пенсиониране по втора категория. Може ли да откажа да се песионирам, и да продължа да работя до трета категория? Имам ли право на това

 

Отговора можете да прочетете в бр. 15, 11 – 17 април 2019 г.


Начален учител съм, назначен по чл. 68 до завръщане на титуляра. Назначена съм на 17.09.2018 г. до 31.05.2019 г., като преди това съм работила до 04.09.2018 г. в същото училище. В края на годината, когато се изчисляваха ДМС и ДТВ, не получих нищо с обяснението, че съм заместващ учител. Когато увеличиха заплатите през януари тази година, отново нищо не получих със същото обяснение. Правилно ли са постъпили с мен?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 14, 4 – 10 април 2019 г.


Съпругът ми почина и непълнолетният ми син получава наследствена пенсия от баща си. Доближавам пенсионна възраст и аз също ще получа право на наследствена пенсия. Интересува ме: парите, на които имам право, ще бъдат ли намалени със сумата, която получава синът ми?

 

  Отговора можете да прочетете в бр. 13, 28 март – 3 април 2019 г. 


Вдовица съм на 56 г. и 6 м. Работя на трудов договор. Зная, че имам право на наследствена пенсия от починалия си съпруг още докато работя. От каква възраст мога да я получавам?

 

  Отговора можете да прочетете в бр. 12, 21 – 27 март 2019 г.


Отгледа ме баща ми сам. Майка ми ме е родила и оставила на грижите на татко и аз не я познавам. Родителите ми нямат брак. Татко така и не се ожени, но от една краткотрайна връзка му се роди второ дете (доказано с ДНК експертиза). Преди десет години (точно когато се разбра, че има още едно дете) баща ми ми продаде апартамента, в който живеем, с право на доглеждане. За съжаление, татко се разболя тежко и почина. Интересува ме: 1. моят полубрат (когото също не познавам), има ли право на част от апартамента?; 2. Ако нещо се случи с мен, кой ще е мой наследник – непознатата ми майка или непознатият ми полубрат (тъй като все още не съм женен и нямам деца)?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 11, 14 – 20 март 2019 г.


Имам сключен договор с датска фирма, за работа в трета страна. Договорът е в сила от 1.9.2018 г., но работодателят не желае да изпълни срока на започване на работа и ме информира, че същият ще бъде в действие от 3.12.2018 г. Мога ли и по какъв начин имам право на обезщетение и пропуснати ползи?! Имам разрешително за работа, издадено от датското посолство.

 

Отговора можете да прочетете в бр. 10, 7 – 13 март 2019 г.


 

Има ли право държавен служител, който е навършил възрастта и има необходимия трудов стаж за пенсиониране, да си подаде документите за пенсия, при условие че работодателят му настоява да работи на досегашната си длъжност?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 9, 21 февруари – 6 март 2019 г.


На 12 април 2019 г. ще навърша 61 г. и 8 месеца и 30 г. и 8 месеца трудов стаж като учител. От 1 октомври 2012 г. до 12.09.2016 г. бях безработен и станах земеделски производител. И като такъв се самоосигурявам за здраве и пенсия и сега съм работещ в момента като учител. Желая да поставя следните въпроси: 1. Имам ли право на 10 заплати обезщетение по чл. 222 при ранно пенсиониране; 2. Кога трябва да ми се изплатят; 3. Работодателят трябва ли да прекрати моя постоянен договор при ранно пенсиониране?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 8, 21 – 27 февруари 2019 г.


Преди влизането на ЗПУО от 01.08.2016 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бабек, общ. Белица, обл. Благоевградска, учителят по БЕЛ е с длъжност „главен учител“. По какви критерии педагогическият съвет е решил това?

Може ли да се назначи учител със специалност „труд и техника“ и ОКС „магистър“ по ФВС на длъжност „учител по ФВС“?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 14 – 20 февруари 2019 г.


Уважаемо издателство,

при изчисляването на личния ми коефициент поради няколко месечната ми часова ангажираност в трета категория трудова дейност като чистачка се унищожи значимостта на пакета ми от учителски стаж – 20 години (от 1970 г.), след което се наложи да работя трета категория още няколко години, за да се справя с нуждите си за препитание, и имам 5 години допълнителен стаж. На този етап с 80% инвалидност получавам 217,80 лв. пенсия, а младежи без стаж със същия процент инвалидност получават много повече от мен. Може ли да ме насочите дали мога да се възползвам от правото си на закрила и да предприема нещо за преразглеждане на моята пенсия? На 67 години съм.

 

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 7 – 13 февруари 2019 г.


При какви условия може да бъде назначена на работа по заместване в детска градина студентка IV курс (задочно обучение) със специалност „Пред­училищна педагогика“ до връщане на титуляр, който е в болнични, и на каква основна заплата?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 31 януари-6 февруари 2019 г.


Предстои ми пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО и имам изискуемия общ осигурителен стаж. От 01.09.1980 г. до 09.11.2007 г. съм работила като учител в едно и също училище и имам за този период 26 години и 4 месеца педагогически стаж. След това 8 години бях на изборна длъжност (кмет) по чл. 327, ал. 1, т. 4. От 30.10.2015 г. отново се върнах в същото училище като учител, където работя до момента. Въпросите ми са: полагат ли ми се 10 заплати при пенсионирането ми?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 4, 24 – 30 януари 2019 г.


Пенсионирах се, но продължих да работя като детска учителка до 16 май м.г., когато навърших 64 г. Директорката на ДГ ми каза, че до края на календарната година нямам право да започвам работа, тъй като съм получила няколко заплати наведнъж. Въпросът ми е наистина ли нямам право?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 3, 17 – 23 януари 2019 г.


Живея в блок, на който тази година се наложи да направим ремонт на покрива. Два от апартаментите обаче отказват да платят сумата, която им се пада. За да бъде направен ремонтът, все пак се наложи останалите апартаменти да дадем по повече пари, за да покрием и техните части. Какво трябва да направим ние – останалите живеещи в сградата, за да си върнем парите, които сме дали в повече?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 2, 10 – 16 януари 2019 г.


Имам ли право, докато съм в отпуск по майчинство, да получавам хонорар по граждански договор?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 45, 8 – 14 ноември 2018 г.  


Работя в малко училище. Колежката от начален етап, която през лятото премина курс за компютърно моделиране в начален етап, напусна училището. Сега имаме следните възможности: 1. начален учител, който няма подготовка за учебния предмет компютърно моделиране; 2. учител по английски език, който същевременно има и завършена магистратура НУП с ИКТ; 3. учител по математика, който преподава информационни технологии (правоспособен) в V – VII клас, но няма начална педагогика. Кой е най-подходящ за преподаване на компютърно моделиране в III клас (с най-малко противоречие с наредбите)?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 44, 1 – 7 ноември 2018 г.  


От 01.07.2018 г. бях освободена от работа поради навършване на възраст и стаж за пенсиониране от длъжността „директор“ на детска градина. Община Дългопол, в лицето на господин кмета, веднага ми изплати всички полагащи ми се обезщетения по чл. 222, т. 3 и
чл. 224, ал. 1 от КТ. Въпросите ми са: 1. Имам ли право на ДТВ (диференцирано заплащане) по наредба № 4 от 20.04.2017 г. за учебната 2017/2018 г. със задна дата?; 2. По какъв начин да го изискам от работодателя си?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 43, 25 – 31 октомври 2018 г.


Според чл. 25 на Наредба 4 за нормиране и заплащане на труда допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти се планира в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 3,5% и не повече от 4,5% от годишния размер на средствата за работни заплати. Въпросът ми към вас е дали в размера на тези средства са включени осигуровките на работодателя, или не?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 42, 18 – 24 октомври 2018 г.


Работя по трудов договор. Успоредно с това работя и на т.нар. граждански и авторски договори. При всички случаи ли трябва да заплащам здравни осигуровки върху доходите си, получени извън трудовия ми договор?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 40, 4 – 10 октомври 2018 г.


В момента работя като учителка, но догодина ми предстои ранно пенсиониране. Проблемът ми се отнася за 10,5 учителски заплати при пенсиониране. От 01.09.1981 г. до април 2008 г. имам пълни 26 г. непрекъснат трудов учителски стаж, но през април 2008 г. прекратих трудовия си договор до 2012 г. От 2012 г. продължих да работя като учителка, като 3 години поред ме назначаваха за по 9 месеца и ме пращаха на борсата. След трите години съм назначена на постоянно място. Доколкото знам, би трябвало да съм последните 10 години на работа при един и същ работодател, за да имам право на обезщетението от 10,5 заплати.

 

Отговора можете да прочетете в бр. 39, 27 септември – 3 октомври 2018 г.  


 

Вярно ли е, че ако не си плащал данъка на апартамента си над 20 години, държавата/общината има право да ти го вземе?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 38, 20 – 26 септември 2018 г.


В едно съдебно дело кой заплаща разноските (т.нар. „държавни такси“) – загубилият делото или се разделят между двете страни? Загубилият делото поема ли възнаг­раждението за адвокат на отсрещната страна?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 37, 13 – 19 септември 2018 г.


Мога ли да прехвърля жилището, в което живея, на децата си, без те да присъстват при нотариуса? Възможно ли е и ако „да“, може ли да се оспори от друг наследник?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 36, 5 – 12 септември 2018 г.


Пенсиониран учител съм от пет години, но през цялото време съм работил на граждански договор като възпитател в училище. Какви постъпки да направя, за да ми бъде увеличена пенсията?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 35, 30 август – 4 септември 2018 г. 


През м. декември навършвам необходимите години за пенсиониране, имам и изискуемия трудов стаж. Какви документи да подготвя за пенсионирането си, като се има предвид, че от 1 януари 2019 г. няма да се изискват трите години непрекъснат трудов стаж, както е досега?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 34, 23 – 29 август 2018 г. 


Има ли промяна за получаването на т.нар. „вдовишки добавки“ – пет години преди навършване възрастта за пенсиониране на живия съпруг/съпруга?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 33, 16 – 22 август 2018 г.


 Получавам пенсията на починалия си съпруг. Тя актуализира ли се заедно със „стандартните“ пенсии?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 32, 9 – 15 август 2018 г.


 

Какво трябва да се направи с документите на човек, когато почине – шофьорска книжка, пропуски, банкови карти, различни удостоверения и т.н.? Трябва ли да се предадат в някоя служба или архив, или просто се унищожават от наследниците?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 31, 2 – 8 август 2018 г.


Във връзка с новия регламент за защита на личните данни искам да попитам: има ли право служителят в „Личен състав“ да вписва в гражданския ми договор моите три имена, ЕГН, номер на лична карта? Кой нормативен документ уточнява атрибутите, които се включват в подобен тип договори?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 30, 26 юли – 1 август 2018 г.


 

Получих обаждане от работодателя с молба за прекъсване на платен отпуск, който ползвах в този момент. Искам да попитам: какъв е редът за прекъсване на платен отпуск, как и кога мога да ползвам остатъка от него?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 29, 19 – 25 юли 2018 г.


Тази година разбрах, че като родител, имам право на данъчно облекчение за всяко дете. Мога ли да ползвам това право със задна дата, т.е. – да подам декларация за ползване на облекчението за минали години?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 28, 12 – 18 юли 2018 г.


Преди време получих УП-2 и УП-3 от работодател, за когото работих в периода 2000 – 2008 г. Тъй като съм загубил справките, искам да попитам: необходими ли са ми изобщо те, ако да – по какъв ред мога да си ги набавя отново?“

 

Отговора можете да прочетете в бр. 27, 5 – 11 юли 2018 г.


Работя почасово на граждански договори на няколко места. Общият ми месечен доход не надвишава размера на минималната заплата. Нужно ли е да внасям осигурителни вноски? И още нещо по отношение на здравните осигуровки: задължителни ли са те?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 26, 28 юни – 4 юли 2018 г.


Във фирмата, която оглавявам, искаме да вземем 16-годишен младеж на двумесечен стаж, без да сключваме трудов договор с него. Това правомерно ли е? При условие че имаме право – как да бъде оформен договорът за стаж?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 25, 21 – 27 юни 2018 г.


Преподавател съм в основно училище. Част от лятната ми отпуска ще бъда ангажирана почасово срещу заплащане за допълнително обучение на ученици от училището. Имам ли право след това да използвам частта от отпуската си през учебно време, или „изгаря“?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 24, 14 – 20 юни 2018 г.


Педагог съм по образование и професия. Част от трудовия ми стаж бях съсобственик на школа за образователни услуги. Когато отново се върнах към учителската професия, не ми зачетоха като професионален трудов стаж годините, в които съм работила с школата. Действително в школата не съм била ангажирана като учител, но все пак съм се занимавала с администриране на образователни услуги. Правомерно ли е решението да не ми се зачита за трудов стаж този период?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 23, 7 – 13 юни 2018 г.


От двете години платен отпуск по майчинство едната бях редовен студент. В същата година не съм търсила документ от НОИ, че съм в отпуск по майчинство. За признаването на трудов стаж на тази година необходимо ли е да взема документ при пенсиониране?

 

  Отговора можете да прочетете в бр. 22, 31 май – 6 юни 2018 г.


Работя на втори трудов договор по чл. 111 от КТ (нa два часа) при друг работодател. Времето по този трудов договор счита ли се за трудов стаж и как се изчислява?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 21, 23 – 30 май 2018 г.


„Получавам стипендия като редовен докторант. Не работя на трудов договор на същото или на друго място. Гарантира ли ми стипендията здравна и социална осигуровка?“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 20, 17 – 22 май 2018 г. 


Ще се зачитат ли за трудов стаж при пенсиониране трите години, в които съм редовен докторант и получавам стипендия?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 19, 10 – 16 май 2018 г. 


„В края на 2018 г. навършвам възрастта за пенсия. Проблемът ми е, че нямам достатъчно трудов стаж. Съществува ли още възможността да платя необходимите ми години стаж? Ако не – как трябва да постъпя, за да се пенсионирам?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 18, 3 – 9 май 2018 г. 


Имам желание да взема участие в курс за повишаване на квалификацията по моята специалност. Времето на провеждането му обаче съвпада с работата ми като учител. Какво е необходимо да направя, за да ме пусне директорът на училището да посетя този курс, трябва ли аз да осигуря колега, който да поеме часовете ми?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 17, 26 април  – 2 май 2018 г.


Може ли да се ползва едномесечен неплатен отпуск, преди да е използван платеният отпуск за съответната година?“

Отговора можете да прочетете в бр. 16, 19 – 25 април 2018 г.


 Годините, през които един човек учи и завършва висше образование, зачитат ли се за трудов стаж при пенсиониране, така както се зачита военната служба?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 15, 12 – 18 април 2018 г.


Преди години продадох парцел в кв. „Бакърена фабрика“. Оттогава досега всяка година от район „Люлин“ ми изпращат писмо с данъчно задължение. Тази година също. Трябва ли в един момент да платя тези данъци за нещо, което от години не притежавам? Какво е необходимо да направя, за да ми отпишат, в крайна сметка този, парцел?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 14, 5 – 11 април 2018 г.


„При пенсионирането си не успях да събера всички документи за трудовия си стаж – едно от предприятията, в които съм работил, беше закрито… Успях да се пенсионирам все пак, като съответно не ми признаха тези години. Тъй като продължавам да търся, ако евентуално намеря архивите на това предприятие, какъв е срокът за представяне в НОИ, за да ми ги зачетат и съответно да ми преизчислят трудовия стаж и пенсията?“

 

  Отговора можете да прочетете в бр. 13, 29 март – 4 април 2018 г.


На 57 години съм, но реално мога да докажа със съответните документи само 16 години трудов стаж. В момента работя на трудов договор. Въпросът ми е – ако работя без прекъсване, кога бих могъл да се пенсионирам и дали изобщо ще мога?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 12, 22 – 28 март 2018 г.


„Приживе родителите ми приписаха имотите си за доглеждане и издръжка. Само един от тях ми е прехвърлен чрез дарение. Имам сестра, по-голяма от мене, която след смъртта на родителите ми не получи нищо. Има ли право на някаква част от наследството, което е за доглеждане? И съответно има ли право на част от дарения имот?“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 11, 15 – 21 март 2018 г.


 

„Работя като доцент по педагогика във филиала на Пловдивския университет в Смолян. Имам образователна и научна степен „доктор“, т.нар. „малък доктор“, и научна степен „доктор на науките“, или т.нар. „голям доктор“. Получавам възнаграждение само за „доктор на науките“ под претекст, че имам право само на по-високото възнаграждение. Двете дипломи са за различни научни специалнос­ти. Вярно ли е това? Кои нормативни документи регламентират изплащането на тези възнаграждения? Освен това в колективния трудов договор на Университета са фиксирани по-високи възнаграждения за двете степени от тези, които се дават във Филиала, под претекст, че ние сме отделно звено и за нас то не важи. Вярно ли е това?“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 10, 8 – 14 март 2018 г.


„Учителка съм повече от 30 години, но има разлика между общия и педагогическия ми стаж. Според чл. 22 от КТД за системата от НП допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж трябва да не е по-малко от 1% от основното месечно трудово възнаграждение. Интересува ме този процент върху общия стаж ли се начислява, или само върху педагогическия?“

 

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 9, 1 – 7 март 2018 г.


През тази година ми предстои пенсиониране за придобит трудов стаж и навършена възраст. Целият ми трудов стаж е като учител в ДГ. От 2001 г. до 2009 г. съм изпълнявала длъжността директор на ДГ, следва прекъсване на трудовия ми стаж, платена „борса“ и от 2010 г. до момента работя като учител в ДГ. Въпросът ми е при това положение имам ли право на 10 заплати обезщетение при пенсиониране?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 8, 22 – 28 февруари 2018 г.


Предстои ми пенсиониране, обаче имам десетина години трудов стаж в страни от Европейския съюз. Какви документи са ми необходими, за да удостоверя трудовия си стаж пред НОИ?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 15 – 21 февруари 2018 г.


Учител съм в професионална гимназия. В края на тази година навършвам изискуемата възраст и стаж за пенсиониране. Въпросът ми е: мога ли да се пенсионирам, без да уведомя за това ръководството на гимназията?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 8 – 14 февруари 2018 г.


30 дни неплатен отпуск считат ли се за педагогически трудов стаж?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 1 – 7 февруари 2018 г.


„Предприятието, в което работех, прекрати дейността си и в момента съм регистриран в Бюрото по труда. Мога ли да продължа да вземам стипендията си като редовен докторант заедно с обезщетението, което получавам
от Бюрото?“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 4, 25 – 31 януари 2018 г.


Работя като учител в СУ с. Кирково, обл. Кърджали от 1990 г., с безсрочен трудов договор (чл. 67 т. 1). През годините съм бил и помощник-директор, а за кратко – и директор на училището. През м. септември 2016 г. ми беше предложена работа (чрез ръководството на училището) като директор на ОУ в общината. Тази „загриженост“ към мен беше продиктувана от необходимостта да се осигури работа на млада колежка, която да бъде назначена на моето място. Прецених, че и да не приема предложението за работа, ще бъда освободен, тъй като вече съм придобил право за ранно пенсиониране. Затова приех предложението, но едва когато ми беше разрешен една година неплатен отпуск в средното училище.
На новото работно място бях назначен на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ (до конкурс). През м. юли 2017 г. моят предшественик спечели дело за незаконно уволнение и договорът ми беше прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 8. Тъй като подозирах, че ще имам същите проблеми като миналата година, пожелах при прекратяване на този договор да ми бъде изплатено и полагащото ми се обезщетение по чл. 222 ал. 3. Наред с това в заповедта за прекратяване на трудовото ми правоотношение с РУО – Кърджали, беше определено да получа и обезщетение по чл. 224 ал. 1
и по чл. 220 от КТ.
Подозренията ми се оказаха правилни. Когато пожелах да се върна на работа в СУ Кирково, първата реакция беше, че аз вече съм пенсионер и да не се надявам да продължавам да работя. През двата месеца, които оставаха до изтичане на неплатения ми отпуск, упорито се разгласяваше в общес­твото (тук всички се познаваме), че съм се пенсионирал, въпреки че на практика аз такива постъпки не съм правил. Междувременно колежката си намери друга работа, а директорът на СУ беше сменен. След като изтече неплатеният ми отпуск, аз продължих работата си като учител.
Проблемът ми започна, когато
3 месеца след прекратяване на трудовото правоотношение като директор на основното училище ми беше изплатено само обезщетението за неизползван отпуск. За останалите обезщетения не ми се обяснява защо се бавят, дори ми беше намекнато, че може и да не ги получа. Аз, естествено, реагирах на това.
Преди няколко дни (4 месеца след гореописаните събития), получавам обаждане от канцеларията на РУО, че заповедта ми за уволнение е анулирана. Основанието за прекратяване на договора от чл. 328 ал. 1, т. 8 се променя на чл. 328 ал. 1, т. 10.
И трябва спешно да отида да я
подпиша. Предполагайки, че има умисъл
в такива действия спрямо мен, реших да се обърна към вас.
Във връзка е гореизложеното имам няколко въпроса.
1. По какъв начин се анулира вече издадена заповед и в какъв срок?
2. Какви са последствията за мен: ако подпиша новата заповед;
ако не я подпиша?
3. Може ли да бъде приведена в изпълнение без мое съгласие?
4. Има ли срокове за изплащане на описаните обезщетения?
5. Какви могат да са последствията за изпълнителя на заповедта, ако той не я приведе в изпълнение?
За сведение: имам издадено експертно решение на ТЕЛК.
Ще ви бъда много благодарен, ако отговорите на въпросите ми и ме посъветвате за по-нататъшни мои действия.

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 3, 18 – 24 януари 2018 г.


„През 2016 г. съм придобила правото да получавам процент от пенсията на съпруга ми. Молбата за получаване подавам през 2017 г. Губя ли сумите за 2016 г.?“

 

Отговора можете да прочетете в бр. 2, 11 – 17 януари 2018 г.


„Държавен служител съм. Имам навършени години и стаж за пенсия. Ръководството е взело решение да ме пенсионира от
01.11. 2017 г. От счетоводството ми казаха, че трябва да възстановя част от сумата, която съм получила за служебно облекло. Законно ли е, тъй като аз не напускам по свое желание, а ръководството ме освобождава поради пенсиониране?“

 

Отговора можете да прочетете в бр. 1, 4 – 10 януари 2018 г.


Става дума за правото на пенсионерите да закупуват карта за Градския транспорт с намаление, за което се изисква пенсионно решение от НОИ, каквото аз нямам. А след като не притежавам такъв документ, служителите от Центъра за градска мобилност ми отказват издаването на „пенсионерска“ карта. Как да постъпя и към кого да се обърна за съдействие? Аз все пак съм на възраст, на която хората имат право да се пенсионират.

 

  Отговора можете да прочетете в бр. 50, 14 – 20 декември 2017 г.


Предстои ми пенсиониране и се интересувам дали трябва да имам последните 10 години в едно и също учебно заведение, или да са в системата на образованието, за да получа 10 заплати.

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 49, 7 – 13 декември 2017 г.


Навърших пенсионна възраст 61 г. през юли 2017 г. и докато работя, се пенсионирах по чл. 68 от КТ. В момента получавам пенсия и заплата, като работя на същата позиция. В нарушение ли съм? Трябва ли работодателят да ми прекрати трудовия договор с предизвестие?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 48, 30 ноември – 6 декември 2017 г.


Пенсиониран учител съм. Работих до м. юли 2017 г., включително. Въпросът ми е имам ли право на диференцирано заплащане за учебната 2016/2017 г.?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 47, 23 – 29 ноември 2017 г.


„Работя като педагогически съветник в професионална гимназия. Съгласно Наредба № 4 от 20.04.2017 г. трудовата ми заетост се измерва на 6 астрономически часа. Длъжността ми е на педагогически специалист. Въпросът ми е има ли право директорът да ми определя работно време от 8 часа, след като учителите полагат задължително само задължителната си норма учебни часове, а в останалото време могат да бъдат извън училище?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 46, 16 – 22 ноември 2017 г.


Служител с 39 г. педагогически стаж прекъсва трудови правоотношения с учебно заведение по повод пенсиониране, но след 14 дни отново сключва ТД със същото заведение на срочен договор за период от 12 месеца. Същият има ли право на клас прослужено време, колко % и по кой член?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 45, 9 – 15 ноември 2017 г.


Работя в образованието и имам следния въпрос: изплащат се 8 брутни заплати при 10 години трудов стаж при пенсиониране. Ако имаш 9 години трудов стаж, изплащат ли се някакви брутни заплати?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 44, 2 – 8 ноември 2017 г.


Предстои ми назначаване като учител по биология с норматив от 403 учебни часа годишно. Годишният норматив е 684 часа. Въпросът ми е – при заетост около 59% какъв трудов стаж ще ми се признава?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 43, 26 октомври – 1 ноември 2017 г.


Искам да започна работа като учител в детска градина. В момента работя като читалищен секретар в читалище. Ще се зачете ли трудовият ми стаж за педагогически?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 42, 19 – 25 октомври 2017 г.


Имат ли право учители, които са се възползвали от ранното пенсиониране, да работят в сферата
на образованието?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 41, 12 – 18 октомври 2017 г.


„Работя като учителка. Имам необходимите за пенсиониране трудов стаж и вече навършени 63 години. Не съм правила постъпки за пенсиониране. Когато се пенсионирам, имам ли право на шест работни заплати?“

 

 Отговора можете да прочетете в  бр. 40, 5-11 октомври 2017 г.


 

Работя като старши учител и не съм член на Синдиката. Лично аз съм председател на синдикат, който не е от отрасъл „образование“, в знак на уважение към СБУ подписах заявление за почетен член. Преди две седмици разбрах, че са ми плащали лекторски часове по 5 лв. (аз съм магистър) и от 01.01.2017 г., като председателят на Синдиката ми заяви, че не получавам увеличението, защото не съм член на СБУ. Имам ли право на увеличение на лекторските часове след 01.01.2017 година?

 

 Отговора можете да прочетете в  бр. 39, 28 септември – 4 октомври 2017 г.


Родена съм на 17.02.1957 година. Работя като учител. През 2018-а трябва да се пенсионирам, но при мен нещата с трудовия стаж са много специфични и не намирам отговор в интернет публикациите по тях. Надявам се Вие да можете да ми отговорите.

1. Към датата на пенсиониране ще имам общ трудов стаж към 37 години, но педагогическият ми ще бъде 24 години. Въпрос: размерът на педагогическия стаж влияе ли върху размера на пенсията?

2. От годините, които трябва да избирам за пенсия, нямам три последователни години трудов стаж. Причините са политически, но не ми се зачеква тази тема. Само ще кажа, че бях възпрепятствана да започна каквато и да било работа. В тези 15 години имам три години майчинство, стаж в Спортния тотализатор, където пет години се брояха за три. Това ми е непрекъснатият трудов стаж и той отива някъде към четири години. От 1992 година започнах работа като учител, но по заместване, и след изтичане на заместването, отивах на борсата. От 1995 година до днес ми върви непрекъснатият трудов педагогически стаж. Въпрос: трудовият стаж от Спортния тотализатор може ли да ми бъде основа за изчисляване на пенсията?

Месеците на борсата признават ли се за трудов стаж, ако само по този начин имаш три непрекъснати години? Примерно: от януари до 31 май съм била на работа, след това четири месеца на борсата и отново работа като учител.

3. Разведена съм, живях дълго време на квартира и изтеглих кредит да си купя жилище. Когато го изтеглих, действаше старият закон за пенсиониране. Датата ми на пенсиониране се падаше някъде след началото на учебната 2018/19 година, което ми давеше право поне да завърша първия учебен срок. Със спирането на нарастване на възрастта за пенсиониране с четири месеца се оказвам в деликатната ситуация да не мога да си покривам кредита с пенсията и банката да ми вземе жилището. Въпрос: съществува ли нормативен акт, който да ми позволява да претендирам да работя още една година, за да си платя кредита, като се има предвид още, че съм сама и че нямам 25 години
педагогически стаж?

Мога ли да се обърна към някоя официална институция, която да запозная със специфичния си казус и да моля да ми позволят да работя още една година, която ще ми бъде достатъчна, за да изплатя кредита си? Имайте предвид, че не съм дефицитен кадър. С моята педагогическа правоспособност има много, които чакат да се пенсионирам.

4. Ако продължа евентуално да работя след пенсиониране още една година, ще изгубя ли десетте брутни заплати, които се изплащат на учителите? Имам предвид и това, че от тези пари смятам да покрия част от кредита си, но ми е нужен и някакъв резерв, защото имам хронични заболявания, които изискват лекарства и изследвания, а здравната каса не ги покрива всичките.

 Отговора можете да прочетете в  бр. 38, 21 – 27 септември 2017 г.


„Работя като шофьор на училищен автобус. Закрива се училището в нашето село. Имам навършени 63 години и 4 месеца. На 06.06.2017 г. подадох документи за пенсиониране по чл. 68а. По какъв член трябва да бъда освободен от работа и имам ли право да получа 8-те брутни
заплати, след като имам 21 години трудов стаж в училището?“

 Отговора можете да прочетете в  бр. 37, 14 – 20 септември 2017 г.


Аз съм рускиня, омъжена за българин, имам българско гражданство, родила съм, отгледала и възпитала две български деца. Живея 27 години в България, плащам здравни осигуровки и данъци. Пенсионер съм от Русия с минимална пенсия. До момента тук, в България, съм работила само на граждански договор. Вече съм на 65 години. Имам ли право и какво трябва да направя, за да ползвам привилегиите на българските пенсионери, въпреки че съм пенсионирана в Русия?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 36, 8 – 13 септември 2017 г.


 От 01.09.2017 г. ще бъда в отпуск по майчинство. Работя като старши учител в професионална гимназия. Ще имам ли увеличение на заплатата?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 35, 31 август – 7 септември 2017 г.


Доскоро работих като начален учител в силистренско училище. Последната учебна година бях в неплатен отпуск. Към момента на излизане в неплатен имам 26 години педагогически стаж в системата на образованието, от които 23 г. във въпросното училище. На 25.06.2017 г. прекратих трудовото си правоотношение поради придобито право на ранно пенсиониране. Междувременно работя в частно училище. Въпросът ми е: имам ли право при напускането на обезщетението при пенсиониране в размер на10,5 заплати?“

Отговора можете да прочетете в бр. 34, 24 – 30 август 2017 г.


Уважаема г-жо Кантарева-Барух,

Обръщам се към Вас, а чрез Вас и към многоуважавания юрист на вестника, за да Ви опиша някои трудовоправни ситуации, за чието разрешаване ще разчитам на Вашата своевременна и компетентна намеса.
Първо. На 2.XI.2015 г. и на 24.II.2016 г. директорът на училището ни ми наложи дисциплинарни наказания, съответно забележка и предупреждение за уволнение.
На 24 февруари 2017 г. те вече изтекоха. За периода 2 ноември 2015 г. – 24 февруари 2017 г. бях лишена от допълнителните трудови възнаграждения, които се полагат на педагогическите специалисти за Коледа, 24-ти май и 15 септември.
При запитване от синдикалния ни председател директорът е пояснил, че ме е лишил на основание Правилата за определяне на работната заплата в училището ни; директорът също е обяснил, че има право да ми даде само диференцирано ДТВ. Аз обаче не съм попълвала Карта за диференцирано заплащане, тъй поради продължителното си боледуване не покривам изискуемите учебни месеци, т.е. не отговарям на изискванията на този вид ДТВ.
Моля да ми отговорите правилно ли е постъпил директорът, като в гореописания период от време ме е лишил от ДТВ, което се отпуска на всички педагогически специалисти на основание на Националния браншов КТД, и има ли право да вписва в Правилата за работната заплата клаузи, които са по-неблагоприятни от тези в нормативната уредба? Поне до този момент учителите с дисциплинарни наказания не попълваха само Карта за диференцирано заплащане и респективно не получаваха само такова ДТВ.
Второ. В края на месец декември 2016 г. във връзка с Коледа на учителите в училището ни беше преведена „огромната“ сума от 170 (сто и седемдесет лева). От нея освен мен бяха лишени още двама колеги, които от началото на месец септември 2016 г. ползваха дълъг отпуск по болест поради претърпени тежки оперативни интервенции. Те обаче към настоящия момент не са имали и нямат дисциплинарни наказания. На запитването на синдикалния ръководител защо двамата болни колеги са лишени от ДТВ във връзка с Коледа директорът е заявил: „Аз да не съм социално дружество?(!!!)“.
Има ли право директорът да вписва евентуално подобни ограничения в Правилата за работната заплата еднолично и по всяко време и ако да,
то на какво нормативно основание?
В случай че двамата колеги са неправомерно лишени от ДТВ за гореописания период, в какъв срок могат да заявят претенцията си относно изплащането му?
Трето. Предполагам, че за 24-ти май 2017 г. аз също ще бъда лишена от полагащото ми се ДТВ, въпреки че дисциплинарните ми наказания са заличени. От 13 януари 2017 г. до настоящия момент аз ползвам отпуск по болест за възстановяване след тежка оперативна интервенция.
Сигурна съм, че ще бъда лишена и от това ДТВ във връзка с 24-ти май, затова Ви моля да поясните в какъв срок мога да предявя претенция относно изплащането му, в случай че имам нормативно основание?
Аз съм начален учител, който от 2007 г. работи не като учител – класен ръководител на дадена паралелка и съответно с нужния в това отношение норматив учебни часове, а като „начален учител със сборен норматив часове в началния етап на основното образование“.
В основния си трудов договор обаче фигурирам като „начален учител I – IV клас“ за неопределено време. Съобразно дипломата си за висше образование притежавам специалност начален учител и ми е присъдена специализация по физическо възпитание.
За учебната 2016 – 2017 г. директорът ми възложи преподавателски норматив, съставен само от учебни часове по ФВС. През месец май 2017 г. ми предстои явяване пред ТЕЛК за определяне на % трудоспособност и работно място без физически натоварвания. Според лекарската комисия, която ме насочи към ТЕЛК, учебният предмет ФВС е свързан с постоянни физически натоварвания от страна на учителя, които противоречат на здравословното ми състояние и отключват опорно-двигателни и други страдания, поради което такива часове повече не бива да ми бъдат възлагани. През 2015 г. завърших специализация по английски език в ТрУ – Стара Загора, и придобих квалификация учител по английски език. При извършена проверка в училището ни началникът на РУО ми обясни, че имам право да преподавам английски език само в I – IV клас, тъй като дипломата за специализация по английски език е издадена на основание диплома за висше образование
по начална училищна педагогика.
Учебните часове по английски език в училището ни се възлагат като основен преподавателски норматив на колега, чиято висша специалност е агроном; впоследствие той е завършил специализация по английски език в Свободния университет в София. Останалите учебни часове в началния етап на обучението ни се възлагат на колеги педагози от прогимназиалния етап. За съжаление, през идващата учебна 2017 – 2018 г. се очертава намаляване в обема на работата, тъй като вместо 5 паралелки първокласници има вероятност да сформираме едва 2. Вече съм преживяла подобен тежък момент и отказах писмено да стана възпитател (сега с основание тази трудова функция промени наименованието си в учител на ПИГ).
Има ли право директорът да продължава да възлага болшинството от учебни часове по английски език в I – IV клас на колега агроном със специализация по английски език в Свободния университет в София, при условие че аз съм начален педагог с втора ПКС и съм специализирала за учител по английски език, след като съм завършила 5-годишен курс на обучение по НУП в ПУ „Паисий Хилендарски“? При условие че в училището има квалифициран начален учител по английски език, директорът длъжен ли е да се съобрази с този факт, или са по-важни бюджетните икономии от назначаването на преквалифицирани специалисти? Кое тежи повече – 5-годишното педагогическо обучение във ВУЗ, последвано от чуждоезиковата квалификация, или специализацията по чужд език на агроном или инженер във ВУЗ, придружена (евентуално!)
и с педагогическа правоспособност?
При така създалата се ситуация най-вероятно директорът ще трябва да упражни правото си на подбор. Моля Ви да поясните как трябва да се осъществи подборът?
В този подбор всички начални учители и преквалифицирани като такива участват или директорът освобождава такива, които не сформират паралелки в началния етап, и такива като мен – така наречените начални учители със сборен преподавателски норматив?
Четвърто. В нашия общински КТД са изброени пет критерия, с които училищният директор трябва да се съобрази, преди да съкрати даден учител. Аз покривам първите четири от тях, между които са образование, квалификации, педагогически изяви на общинско, национално и международно равнище. Петият критерий е следният (цитирам по памет): „Липса на наложени дисциплинарни наказания“. Моля Ви да поясните съгласно този текст моите наложени и на основание Кодекса на труда вече заличени наказания ще бъдат ли третирани като „черна точка“ от директора и на какво нормативно основание? Какво означава според правния мир този израз – никога неналагани до този момент наказания, наказания, които към момента на подбора вече са заличени на основание на Кодекса на труда, или наказания, чийто едногодишен срок още не е изтекъл и към момента на подбора са в сила?

Отговора можете да прочетете в бр. 34, 24 – 30 август 2017 г.


„Директор съм на ОУ „Васил Априлов“ – Русе. Въпросът ми е: имам ли право да пенсионирам учител с 32 години педагогически стаж и навършени 59 години възраст?“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 33, 17 – 23 август 2017 г.


Предстои ми пенсиониране през 2017 г. Работя от 22 години в едно и също училище. На 01.09.2007 г. бях съкратена, но не се регистрирах в Бюрото по труда веднага, а след около пет месеца (на 28.01.2008 г.). През тези пет месеца не съм работила никъде. На 10.09.2008 г.
започнах работа отново в същото училище, в което работя и до момента. Имам ли право на 10,5 заплати при пенсиониране, или това прекъсване от една година ще ми попречи? До датата на пенсиониране ще имам не десет, а девет години непрекъснат стаж.

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 32, 10 – 16 август 2017 г.


„След изтичането на 2-годишно майчинство в момента ползвам натрупаната ми платена отпуска (от 28.03. 2017 г.
до 01.09.2017 г.). Заплатата, която получавам в момента, е същата, която вземах и преди 2 години, след като през това време е имало две увеличения. Имам ли право на увеличението и как трябва да постъпя?“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 31, 3 – 9 август 2017 г.


Работя като заместник-директор в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас. На тази длъжност съм от есента на 2015 г.
В същото училище работя от м. септември 1991 г. През лятото на 2008 г. си взех
4 години неплатен отпуск, които прекарах в Китай, тъй като съпругът ми беше там на работа. В училището се върнах на работа на 1 септември
2012 г. Интересува ме имам ли право да получа 10 учителски заплати при пенсионирането при така стеклите
се обстоятелства?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 30, 27 юли – 2 август 2017 г.


Имам учителски стаж 20 години, след това съм работила като старши експерт по чуждоезиково обучение в Регионалния инспекторат по образованието и понастоящем от 6 години отново съм учител по чужди езици в град Стара Загора. Предстои ми пенсиониране след един месец. В училището, в което работя, поставят под въпрос правото ми на 10,5 брутни заплати, понеже предишната ми работа в РИО не е била педагогическа, а тя категорично е в областта на образованието. Убедена съм, че имам това право, но имам нужда от законова аргументация. Моля за вашата помощ по проблема.

 

Отговора можете да прочетете в бр. 29, 20 – 26 юли 2017 г.


Работя като мед. сестра в частно училище на 6 часов работен ден. Имам 44 год. трудов стаж без прекъсване. На какъв годишен отпуск имам право?“

Отговора можете да прочетете в бр. 28, 13 – 19 юли 2017 г.


За период от 1 година и половина (1982 – 1985 г.) съм осигурявана на две места, едното (настоящото е и в момента) от които е неплатено майчинство – трета категория, а другото е стройрайон – по постановление за жилище (втора категория). В трудовата ми книжка е записано първото предприятие, а за второто тези дни си взех УП-3. Предстои ми да се пенсионирам, но не знам какво да направя, защото ми е необходима втора категория. От НОИ ме посъветваха да анулирам единия трудов стаж. Дали ще имам трудовоправен проблем от страна на работодателя ми? 

 

Отговора можете да прочетете в бр. 27, 6 – 12 юли 2017 г.


Моля да ми обясните как се определя размерът на брутната заплата на учител за обезщетение при пенсиониране. Освен основното трудово възнаграждение и клас прослужено време включва ли се и сумата за професионална квалификационна степен (ПКС), която не влиза в размера на основната заплата. Размерът на тези три компонента е определен в допълнително споразумение към трудовия договор през февруари 2017 г. във връзка с повишаването на учителските заплати. Преди това сумата ПКС влизаше в основната заплата. От счетоводството нямат ясно мнение за определяне на размера на брутната заплата за обезщетението при пенсионирането…

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 26, 29 юни – 5 юли 2017 г.


Трудовият ми стаж като учител е 39 г. и 6 месеца. На 01.03.2017 г.
навърших 61 г. – възраст, на която жените могат да се пенсионират. Мога ли да подам заявление и документи за пенсиониране, без да прекратявам трудовия си договор с работодателя, тъй като до края на учебната година имам уговорка да работя. Какъв е най-добрият вариант за мен? Откога може да ми бъде отпусната пенсия?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 25, 22 – 28 юни 2017 г.


По колективен трудов договор членовете на синдикални организации получават по 10,5 брутни заплати при пенсиониране. Полага ли се същото обезщетение и за учители, които не са членове на синдиката?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 24, 15 – 21 юни 2017 г.


Учителка съм в средно училище. Имам 34 години непрекъснат педагогически стаж като учител и възпитател. През 2022 г. ми предстои пенсиониране. Септември 2014 г. започнах работа като възпитател в друго СУ, бях назначена на срочен трудов договор. Когато изтече срокът, ме изпратиха в Бюрото по труда (от 01.07.2015 г. до 15.09.2015 г.). Отново бях назначена в същото СУ на 15.09.2015 г. и до момента работя там вече на постоянен договор. Въпросът ми е: „Ще получа ли 10,5 брутни работни заплати при пенсионирането с оглед на това, че имам престой от два месеца на борсата?

Отговора можете да прочетете в бр. 23, 8 – 14 юни 2017 г.


Учител пенсионер съм. Работодателят ме назначи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 за срок от 01.09. до 15.06. Има ли право на това? Според мен сключвам договор за работа, която няма временен, сезонен или краткотраен характер. Или греша? Не е ли това нарушение на чл. 68, ал. 4 от КТ. В КТ пише: случаите, в които е налице изключение, са определени в пар. 1, т. 8 от ДР на кодекса на труда – икономически, технологични, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер. В моя трудов договор не е посочена обективна причина. Не е поискано и моето писмено съгласие за този договор.

 

Отговора можете да прочетете в бр. 22, 1 – 7 юни 2017 г.


„Бих искала да ми отговорите на следното. На 13.01.2017 г. навърших 60 години. От 15 години работя и живея в Гърция. Тук имах право на пенсия. В България 24 години 11 месеца и 25 дни бях начална учителка в Шумен. Имам общо 34 год. 11 мес. и 21 дни стаж. Въпросът ми е: кога мога да подам документи за пенсия в България? Имам ли право на пълна пенсия или непълна? Имам ли право на учителски стаж, след като последните години не упражнявам тази професия?“

 Отговора можете да прочетете в бр. 21, 26 – 31 май 2017 г.


„Работя като педагог в детска ясла (по проект). Интересува ме какъв размер платен годишен отпуск ми се полага и колко дни (за една календарна година) законно мога да замествам мед. сестра?“

 

Отговора можете да прочетете в бр. 20, 18 – 25 май 2017 г.


„Назначиха ме да замествам отсъстващ колега на граждански договор, като изработените 8 дни ще ми бъдат изплатени като лекторски. Споменаха ми, че има удръжки, но не ми изясниха колко и защо. Моля да ми обясните какви са тези удръжки? Това не ми се признава за трудов стаж, нали?“

 Отговора можете да прочетете в бр. 19, 11 – 17 май 2017 г.


Имам непрекъснат учителски стаж 34 години в едно и също училище. На 58 години съм. Към 1.IX.2017 г. предстои да бъда съкратен от училище. Точно след две години
– към 1.IX.2019 г.,
ще имам право на ранно учителско пенсиониране. Интересувам се:
1. Как тогава – през 2019 г., бих получил 10-те учителски заплати обезщетение? Трябва ли да бъда нает отново в училището, за да получа това право, или няма да е необходимо?
2. Възможно ли е през първата от тези две години, оставащи ми до ранното учителско пенсиониране, да бъда в неплатен отпуск, а втората – на платена борса, така че пак да не загубя правото на 10-те заплати?“

  Отговора можете да прочетете в бр. 18, 4 – 10 май 2017 г.


„На 23.12.2016 г. получих предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор с училището, в което съм работила като учителка 30 години. В него пише, че трудовият ми договор следва да бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 10 от КТ, като за неспазване на предизвестието ще ми бъде изплатено обезщетение
съгласно чл. 220, ал.1 от КТ. Въпросът ми е колко заплати трябва да получа като обезщетение – една или две, и в рамките на колко месеца?“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 17, 27 април – 3 май 2017 г., в. „Аз Буки“


„Здравейте, обръщам се към вас за експертно мнение….
Започнах работа в Чешката република за фирма посредник. Всичко беше добре, докато не видях несъответствие в часовете. Попитах шефа на фирмата посредник защо се случва така. Той ми каза да изчакам до следващата заплата и ще оправи несъответствията. Обаче със следващата заплата дойде и ново несъответствие. Отново ми бяха платени по-малко от отработените часове. Пак се обърнах към шефа на фирмата посредник. Той ми даде определен ден, в който ще отиде в предприятието да провери. Обаче аз реших сам да проверя и в регистрите на завода, в който работех, всичко беше точно както си бях записал. Аз напуснах работа и същата вечер дойде шофьорът ни – нещо като координатор, и ми каза, че трябва да напусна с моята приятелка квартирата. Това става в 10 вечерта. Както и да е, звъннахме на чеха – собственик на фирмата посредник, той дойде и от неудобство ни каза да освободим стаята на следващия ден. Поисках си изработените пари за 18-те дни, преди да приключа работа. Той ми отговори, че когато заводът плати на него на падежната дата, тогава ще има възможност да ми заплати отработените часове. Написах и оставих едно пълномощно на един колега, случайно, ако не мога да си взема парите, лично по искане на шефа. Но когато дойде време да ми изплати заработеното, не можах да го намеря на личните му телефони. След упорито настояване се свързах с него и разбрах, че ми е начислил пари за щяло и нещяло, а пълномощното, което оставих, даже не е искал да го погледне – а го написах по негово искане… Както и да е, бяха ми начислени като например пари за път от България до работното място, което е пълна простотия, защото дойдохме със собствени средства. Също така е начислил и за квартира, при положение че уговорката е: който няма 3 месеца на работа, ако реши да напусне, ще плаща квартира. Е, да, но аз и приятелката ми имаме повече от три месеца и не би трябвало да има основание за това. И така от 11 200 крони аз имах да вземам 800, а приятелката ми – 200. Та въпросът ми е изобщо има ли основание да ни „реже“ от парите, при положение че напускането ни е било въз основа на некоректност от негова страна и е доказуемо… Искам да разбера също така какви са последващите варианти за действия, които мога да предприема.“

Отговора можете да прочетете в бр. 16, 20 – 26 април 2017 г., в. „Аз Буки“


На 25.10.1994 г. завърших очно-задочна специализация по „Организация и управление на училището и учебния процес“. На основание наредба № 4 на МНП придобих втори клас квалификация – удостоверение № 4295 от ИПКУ – Стара Загора, до 15.09.2016 г. Като директор получавах ДТВ с постоянен характер за придобито второ ПКС. От 16.09.2016 г. изпълнявам длъжността заместник-директор по административно-стопанската дейност без преподавателска заетост. Имам ли нормативно право да получавам ДТВ за втори клас квалификация?

Отговора можете да прочетете в бр. 15, 13 – 19 април 2017 г., в. „Аз Буки“


Работник съм в частна фирма. При назначаването ми преди години собственикът на фирмата взе трудовата ми книжка при него на съхранение. Аз съм в предпенсионна възраст и искам да си извадя необходимите за пенсиониране документи – УП, от предишните си местоработи. За целта ми е необходима трудовата книжка, но не смея да я поискам от работодателя си, защото в такива случаи той веднага уволнява (знам го от мои бивши колеги). Въпросите ми са: законно ли е трудовата ми книжка да е във фирмата и как да постъпя, без да си навлека гнева на работодателя, а в същото време да си получа трудовата книжка. Имайте предвид, че не искам, а и не мога да остана без работа.

Отговора можете да прочетете в бр. 14, 6 – 12 април 2017 г., в. „Аз Буки“


„Възпитател съм в дом за деца, лишени от родителски грижи. Имам необходимия педагогически трудов стаж за пенсиониране. Получавам противоречива информация, затова се обръщам към вас – имам ли право на обезщетение от 10 работни заплати, както учителите?“

 

  Отговора можете да прочетете в бр. 13, 30 март – 5 април 2017 г., в. „Аз Буки“


Директор съм на детска градина в община Калояново, с непрекъснат педагогически стаж 40 г., от които последните 23 г. на едно и също място. През април 2016 г. придобих право на пенсия за прослужено време и възраст, подадох документи и се пенсионирах, продължавайки да работя. На 09.01.2017 г. получих предизвестие (за 2 месеца), след които 60 дни, т.е. към дата 10.03.2017 г., ще ми бъде прекратен трудовият договор. Според сега действащия КТ договор за образованието и Анекса от 16. 12. 2016 г. към него трябва да се актуализират (увеличат) работните заплати, считано от 01.01.2017 г.,
а брутните заплати при пенсиониране стават 10,5.
В сайта на РУО бе публикувано писмо до директори и кметове на общини за предприемане на действия за актуализиране на работните заплати на педагогическите специалисти съгласно Анекса. За момента актуализация на заплатите ни няма. От общината не дават ясен отговор кога ще се случи това.
Въпросът ми е: ако до датата на прекратяване на трудовия ми договор не бъде актуализирана заплатата ми, т.е. не получа допълнително споразумение към трудовия договор за промяна на заплатата, аз губя ли увеличението и всичко, което е по Анекса, или мога и след това да си ги получа, така както ще бъде изплатено със задна дата на колегите, които продължават да работят?
Дано съм се изразила ясно. Пропуснах да кажа, че детската градина не е на делегиран бюджет, а е с финансиране от общината.
Очаквам Вашия компетентен отговор, за което много Ви благодаря предварително!

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 12, 23 – 29 март 2017 г., в. „Аз Буки“


„От края на 1999 г. до началото на 2002 г. съм работила в един шивашки цех в град Сливен. Тогава работодателката беше ни дала някакви трудови договори, които аз вече не пазя (кой ти знае, че така ще стане, преди такова нещо не сме знаели), през този период не съм вземала нито болнични, за да разбера, че тя не ни е осигурявала. По-точно никъде не е вписала тези договори, това стана ясно чак когато фирмата се разтури, фалира и почнахме да си търсим стажа. То беше страшна работа и накрая тя се скри избяга от града и къде да я търсим. На някои хора е направила всичко както трябва, но на повечето не. Щастливка в случая е и моята приятелка, с която бяхме заедно, но тя се пенсионира, защото е 1951 г., а на мен сега е предстоящо – през 2021 г., живот и здраве. И вторият ми въпрос е: скоро моя позната ми каза, която ще се пенсионира 10 месец 2017 г., има право на осигурителен стаж за това, че е гледала баща си, който е бил трудоустроен по болест с процент инвалидност. И аз съм гледала баща си, след като почина майка, той също беше с процент инвалидност, защото имаше 5 – 6 инфаркта, имаше си установена диагноза. Но тогава не съм знаела да си търся някакви бележки или какво да си имам, че като дойде ред за моето пенсиониране, да си ги имам. Но всички съседи знаят, че беше така. Аз си го гледах, всеки ден си му носех храна, перях си го, почиствах му, аз, а не сестра ми, която не се чувстваше добре и тя вече е покойница. Надявам се и чакам с нетърпение отговора ви, то аз имам време, но да знам какво да правя и как да постъпя, а не да събирам стаж и да се лутам в последните години.“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 11, 16 – 22 март 2017 г., в. „Аз Буки“


„Служител съм в бюджетно предприятие. В момента съм в отпуск по майчинство – трети болничен лист до 135 дни. След като свършат болничните, мога ли да се върна на работа за няколко дни с цел преназначаване на нова длъжност и след това да продължа отпуската си съгласно чл. 163, ал. 1 от КТ за остатъка от 135 до 410 дни?“

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 10, 9 – 15 март 2017 г., в. „Аз Буки“


„Служител съм в бюджетно предприятие. Ръководството реши да промени размера на заплатата ми. Беше прекратен действащият ми безсрочен трудов договор със заповед за освобождаване от длъжност и се състави нов трудов договор с новата ми работна заплата. Правилно ли е това?“
Мирослава Велкова

 

Отговора можете да прочетете в бр. 9, 2 – 8 март 2017 г., в. „Аз Буки“


„Работя в едно и също предприятие повече от 10 години. Предстои ми пенсиониране за навършени години и осигурителен стаж. При промяна на работната заплата, ако трудовият ми договор бъде прекратен със заповед и след това бъда назначен отново, ще се запази ли правото ми на парично обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на 6 (шест) работни заплати?“

Милен Недков, Пазарджик

Отговора можете да прочетете в бр. 8, 23 февруари – 1 март 2017 г., в. „Аз Буки“


„Зададен ми е въпрос, на който не мога да отговоря, а той е: „Детски учител подава заявление до директора за ранно пенсиониране, получава си обезщетението при пенсиониране (което се получава еднократно), но не подава документи за пенсиониране и отива да работи в друг вид дейност. Ще подаде документи за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО, когато отговаря на тези условия. закононарушител ли е?“

 

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 16 – 22 февруари 2017 г., в. „Аз Буки“

 


„Работя като учителка 34 години и 10 месеца. През ноември 2016 г. навърших 58 години. Бих искала да се възползвам от възможността за ранно пенсиониране. В момента съм учител в гимназия, в която съм на срочен трудов договор до 31.08.2017 г. Нямам прекъсване на учителския стаж, но последните 10 години съм работила в 3 различни училища. Интересува ме следното:
1. При пенсиониране ще получа ли 10 заплати според чл. 222 от КТ? (член съм на КНСБ); 2. Необходимо ли е да се прекрати трудовият ми договор, за да ми се изплатят допълнителните 10 заплати?; 3. Кога би трябвало да подам предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия ми договор?“

 

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 9 – 15 февруари 2017 г., в. „Аз Буки“


 

Учителка съм със стаж над 20 години в едно и също учебно заведение. От тази учебна година обаче съм в ново училище с временен трудов договор – до 30.08.2017 г. Налага се да напусна по свое желание в средата на предвидения в договора срок – т.е. на 1.02.2017 г. По всяка вероятност няма да работя до започване на новата учебна 2017/18 г. В такъв случай при навършване на пенсионна възраст ще запазя ли правото си да получа предвидените заплати, или поради факта, че сама съм прекъснала трудовия си стаж, ще го загубя?“

 

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 2 – 8 февруари 2017 г., в. „Аз Буки“


Родена съм на 17.10.1960 г. Подадох заявление в НАП – Стара Загора, за избор на промяна на допълнително пенсионно осигуряване от УПФ към фонд „Пенсии“ на НОИ, но ми бе отказано от системата на НАП с основание, че до навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО за съответната година остават по-малко от 5 години. Според същия член родените през 1960 г. жени ще се пенсионират на 61 г. 10 м. през 2022 г., т.е. остават ми още 5 г. 8 м. Според действащия закон към настоящата година ми остават под 5 години, но реално ще се пенсионирам след повече от 5 години. Въпросът ми е: съществува ли някаква законна възможност да си прехвърля набраните средства от УПФ към фонд „Пенсии“ на НОИ?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 4, 26 януари – 1 февруари 2017 г., в. „Аз Буки“


Имам работник на срочен трудов договор на основание чл. 68 ал. 1 за една година, който е информиран, че няма да му бъде подновен договорът поради това, че щатното ми е променено и след нова година няма да има тази длъжност. Нямам друга длъжност, работникът е с основно образование, без квалификация, договорът изтича на 10.02 г., но работникът си взе от днес болничен и се притеснявам, че ще вземе втори след 20.01, когато изтича този, с цел да мине срокът за прекратяване на договора и той да стане постоянен. Как да постъпя? И как да процедирам, включително и пред НАП?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 3, 19 – 25 януари 2017 г., в. „Аз Буки“


Може ли да се увеличи заплатата на държавен служител, който е в изпитателен срок, след получаване на годишна оценка на изпълнението на длъжността, не по-ниска от „изпълнението отговаря напълно на изискванията“? Служителят изпълнява същата длъжност от 7 години по трудово правоотношение, а от 01.04.2016 г. е преназначен по служебно правоотношение поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител и впоследствие печели конкурса за длъжността.

 

Отговора можете да прочетете в бр. 2, 12 – 18 януари 2017 г., в. „Аз Буки“


Кандидатствах за работа по обява от „Топлофикация София“ АД, преминах интервю и бях одобрен за позицията. Казано ми бе, че ще бъда назначен от 01.11.2016 г., и ми бе пратен е-mail с необходимите документи за постъпване на длъжността. Междувременно задвижих процеса по напускането си от текущата си работа, като междувременно представих в „Топлофикация София“ всички искани от тях документи във връзка с назначаването си. Оказа се обаче, че на 01.11.16 г. от „Топлофикация София“ все още договорът не ми бе подписан, а трудовите ми правоотношения с другия ми работодател вече бяха прекратени. Помолиха да изчакам още малко време и седмица по-късно ми казаха, че всъщност няма да ме назначат и да си взема документите обратно. Така се оказа, че аз оставам безработен, тъй като „Топлофикация София“ одобрява кандидатурата ми, аз напускам предишното си работно място, а впоследствие „Топлофикация София“ не разписва договора ми за назначаване. Как да се защитя и имам ли някакви права?“

Отговора можете да прочетете в бр. 1, 5 – 11 януари 2017 година, в. „Аз Буки“


Бях директор на детска градина. Връчиха ми предизвестие за пенсиониране, в което са ми удържали 140 лв. за работно облекло и 40 лв. за очила, тъй като ще бъда освободена четири месеца преди края на годината. Някъде бях прочела, че при пенсиониране, какъвто е моят случай, сумата не се възстановява. Въпросът ми е правилно ли ми са удържани сумите за работно облекло и очила?

Отговора можете да прочетете в бр. 1, 5 – 11 януари 2017 година, в. „Аз Буки“


По професия съм учител и съм родена през декември 1957 г. С измененията на КСО съгласно чл. 69 в от 01.01.2016 г. учителките се пенсионират при навършване на 57 г. 10 м. Навършила съм тази възраст през октомври 2015 г., но тогава според параграф 5… КСО нямах необходимата възраст за ранно пенсиониране. От 01.01.2016 г. съгласно чл. 69 в имам право на пенсия като учител. Въпросът ми към вас е следният: коя дата следва да се счита за придобиването ми на пенсия: 01.01.2016 г. – датата, от която е в сила изменението на КСО, когато вече съм навършила 58 г., или октомври
2015 г. – датата, на която съм навършила точната възраст – 57 г. 10 м., но промените в КСО не са били в сила?

Отговора можете да прочетете в бр. 1, 5 – 11 януари 2017 година, в. „Аз Буки“


 

Моят въпрос е какво обезщетение ми дължи моят работодател, при когото съм се пенсионирал, като при прекратяване на трудовия ми договор във фирмата му имам трудов стаж
2 (две) години и 6 (шест) месеца в тази фирма, и кога трябва да ми го изплати. Ако откаже, имам ли право да си търся обезщетението по съдебен път?

Отговора можете да прочетете в бр. 51-52, 2016 година, в. „Аз Буки“


Трябва ли да се чувствам ощетена, имам ли право на претенции и ако е така, на какво законово основание? На 57 години съм, към днешна дата имам 36-годишен педагогически стаж. На постоянен трудов договор съм. През настоящата учебна година изненадващо ми поднесоха норматив, в който влиза и класно ръководство и ми прави заплатата под минималната за страната.

Отговора можете да прочетете в бр. 51-52, 2016 година, в. „Аз Буки“


Аз съм учител в детска градина. Моля да ми отговорите за следното: завърших магистратура „Образователен мениджмънт“. Според новия закон това е повишаване на квалификацията, уредено в наредбата, и допълване на ключовите компетентности на учителя – полага ли се повишение на заплатата? С колко? Благодаря!

Отговора можете да прочетете в бр. 51-52, 2016 година, в. „Аз Буки“


Може ли учителка с диагноза „параноидна шизофрения“ да работи като преподавател и ако „да“ – защитена ли е от закона?

Отговора можете да прочетете в бр. 50, 2016 година, в. „Аз Буки“


Директор съм на професионална гимназия от една година и имам следния казус.
Учителка след съкращение на 14.09.2006 г. в училището, където е работила повече от 11 години, е назначена на 15.09.2006 г. в гимназията ни и е освободена на 31.08.2007 г. по чл. 325 т. 3 от КТ. На 15.09.2007 г. отново е назначена в гимназията ни и на 31.08.2008 г. е освободена по същия член от КТ. Следващото назначение е на 15.09.2008 г. До настоящия момент е учителка в гимназията. Не е регистрирана на борсата през периодите на прекъсване и не е работила никъде. Същата е подала заявление за напускане на работа поради пенсиониране от 01.09.2016 г.
Според новия Закон за предучилищно и училищно образование чл. 219 ал. (6) при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по
чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати. Учителката е член на синдикалната организация в училище. Тези прекъсвания на трудовото правоотношение с работодателя имат ли значение за изплащане на обезщетението при пенсиониране в размер на 10 брутни заплати? Какво обезщетение трябва да є се изплати?
В момента изпълнявам длъжността директор до назначение на такъв с конкурс. Не съм член на профсъюз. Имам ли право да разрешавам изплащане на обезщетение при тази ситуация?

Отговора можете да прочетете в бр. 49, 2016 година, в. „Аз Буки“


Нов директор съм в детска градина. Назначена съм по заместване до завръщане на титуляра, но нямам 5 години педагогически стаж и искам да знам дали това би било проблем, тъй като съм на временен договор!?

Отговора можете да прочетете в бр. 48, 2016 година, в. „Аз Буки“


Може ли и на какви правни основания може да бъде уволнен директор на общинско училище заради преразход на делегирания бюджет, без фактически да има установени нарушения по одити и т.н. Защото такива устни заплахи са отправени от началника на РУО към директор на училище и съответно заплахи, че разходите за следващата година при този преразход трябва да стигнат за следващата година. В противен случай и счетоводителят, и директорът си отиват според думите му.“

Отговора можете да прочетете в бр. 47, 2016 година, в. „Аз Буки“


Бихте ли ми разяснили правата за упражняване на прекратяване на служебно правоотношение. На
7 октомври тази година навърших възраст за пенсия. Трябва ли да подавам едномесечно предизвестие за прекратяване и могат ли да ми откажат прекратяване?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 46, 2016 година, в. „Аз Буки“


Според закона трябва да получа 10 брутни заплати обезщетение поради пенсионирането си. Днес ходих до училището и директорката ми съобщи, че този месец ще получа само 2 заплати от бюджета и те ще се обложат с данъци – редно ли е това? Останалите 8 заплати ще получа следващия месец, когато се преведат от МОН – директорката е направила заявка за всичките 10 заплати. Въпросът ми е: брутното обезщетение при пенсиониране облага ли се? Какво е правното основание?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 45, 2016 година, в. „Аз Буки“


В края на тази година навършвам необходимата възраст за пенсия. На последното си работно място имам около 20 години трудов стаж, но от предишните при напусканията не са ми издавани необходимите документи (УП). Сега разбирам, че някои от предприятията, в които съм работила, са закрити. Къде трябва да търся и към кого да се обърна, за да ми бъдат издадени удостоверенията, с които трябва да докажа трудовия си стаж и възнагражденията си през годините?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 45, 2016 година, в. „Аз Буки“


Работя като учител в настоящото училище от 2003 г. Използвах отпуск по майчинство една година в периода 2011 – 2012 г. и скоро разбрах, че този период ми се зачита като общ трудов стаж, а не педагогически. Правилно ли е това?

 

 Отговора можете да прочетете в бр. 44, 2016 година, в. „Аз Буки“


Предстои ми пенсиониране, а се оказва, че съм загубил трудовата си книжка. Какво трябва да направя?

Отговора можете да прочетете в бр. 43, 2016 година, в. „Аз Буки“


Уважаеми г-н Петров,
Придобих право на ранно пенсиониране като учител и реших да се възползвам от него. В момента съм на работа. Предстои съкращаване на щата. Ако при подаване на документите в НОИ съм на работа в настоящото училище, а решението за ранно пенсиониране се получи след това (ако съм безработен или вече съм на работа в друго училище), ще получа ли обезщетение, в какъв размер и от кого и как ще бъде изплатено? Ако решението излезе, докато все още съм на работа, трябва ли да се прекрати трудовият договор, за да получа обезщетението? След излизане на решението директорът има ли законово основание да прекрати трудовия ми договор? След ранното пенсиониране ще може ли да се коригира пенсията, или размерът остава пожизнено?

 

Отговора можете да прочетете в бр. 42, 2016 година, в. „Аз Буки“


„От няколко години живея в чужбина. Притежавам апартамент в София и наследствени къщи в провинцията. Това лято си дойдох за няколко дни и искам да платя данъците за имотите. Моля, насочете ме къде бих могъл да проверя какво дължа, за да не обикалям различните данъчни служби.“

 

Отговора можете да прочетете в бр. 41, 2016 година, в. „Аз Буки“


Здравейте! Бих искала да се консултирам с Вас по следния въпрос.
Притежавам ОНС „доктор“ в научна област „Педагогически науки“, проф. област „Педагогика“, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“. Назначена съм преди осем години въз основа на конкурс за доцент при нормативна натовареност, утвърдена от ВУЗ 180 часа лекции (отразено в длъжностната ми характеристика) по „Педагогика“, „Медицинска педагогика“, „Методика на обучението по практика“, „Принципи и методика на обучението“, „Детска педагогика“ и „Андрагогия“.
През посочения период от 8 години съм разработила и издала
2 учебника и 2 учебни помагала със съдържание, адекватно на това на изброените дисциплини, както и съм осъществила множество публикации.
Минали са три акредитации за специалностите, в които преподавам, без забележка или препоръка, че моята професионална подготовка не отговаря на изискванията за преподаване на посочените дисциплини.
Освен това водя курс за педагогическа подготовка на лекари и дентисти от близо три години, в т.ч. и на външни за университета лица по наредба на МЗ. Специализацията ми по „Социална педагогика“ е призната за специалност от ВУЗ.
Имам осъществени две квалификации в Русия – едната по „Съвременни технологии на медицинското образование“, а другата по „Педагогика и психология на висшето образование“, както и още няколко у нас.
Две седмици преди приключването на настоящата учебна година ръководителят на катедрата ни заяви, че трябва да предоствавя две от дисциплините („Медицинска педагогика“, „Методика на обучението по практика“) на колега, който се хабилитира тази година в област „Здравеопазване и спорт“, с аргумента, че има базово образование „Медицинска сестра“ и специалност „Медицинска педагогика“, която се придобива в системата на висшето медицинско образование, а на тяхно място да взема упражнения.
Въпросът ми е: има ли правно основание искането на ръководителя на катедрата, или не при изложените обстоятелства, тъй като статутът на самата специалност „Медицинска педагогика“ не е равнопоставен на хабилитация в област „Педагогически науки“, а по-скоро поставя акцент върху повишаване качеството на преподавателските умения. Самата дисциплина „Медицинска педагогика“ включва съдържание компилация от област
„Педагогически науки“.

Отговора можете да прочетете в бр. 40, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Аз съм завеждащ отдел „Човешки ресурси“ и имам следния казус: наш служител е на втори трудов договор при нас съгласно чл. 111 от КТ. В мо- мента е в отпуск по майчинство за остатъка до 410 календарни дни. При основния работодател колегата се е явила на конкурс и го е спечелила, поради което се налага да подпише нов трудов договор – прекратява майчинството си за един ден, за да подпише новия трудов договор, и след това възстановява майчин- ството си. Какво трябва да направи при работодателя си по втория трудов договор? Трябва ли аз, като зав.-отдел „Човешки ресурси“, да предприема действия, свързани с прекъсване/възстановяване на майчинството и/или преназначаване на колегата?

Отговора можете да прочетете в бр. 39, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Остава ли намаленият размер на пенсията след навършване на възрастта, когато човек се възползва от възможността да се пенсионира една година по-рано.“

Отговора можете да прочетете в бр. 38, 2016 година, в. „Аз Буки“


„В служебно правоотношение съм. Ползвах неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Непосредствено след изтичането му се наложи ползването на неплатен отпуск в рамките на 30 календарни дни по чл. 160 от КТ във връзка със Закона за държавния служител. Междувременно заплатите на служителите са били актуализирани. От четири месеца съм се завърнала, но заплатата ми не е претърпяла актуализация. Въпросът ми е: полага ли ми се актуализация на заплатата? С нарочна заповед ли следва да стане това? И от кого в случай на положителен отговор?

 Отговора можете да прочетете в бр. 37, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Учител съм в общинско училище. След 36 г. в областта на образованието ми предстои прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране. Бих желала да получа от вас отговор във връзка с изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ и във връзка с ПМС от 11 февруари 1994 г.; Закона за предучилищното и училищното образование; Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. Имам ли право на 10 БРЗ при прекратяване на трудовия договор, ако: през последните 10 години съм работила в две общински училища (на бюджетна издръжка), междувременно и 1 месец в Бюрото по труда, без прекъсване; в училищата съм работила и като директор, и като учител; редовен член съм на синдикалната организация в училище?“

Отговора можете да прочетете в бр. 36, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Въпросът ми е свързан с брутните заплати, които се полагат при пенсиониране. Имам трудов стаж в едно училище 36 години. Налага ми се да използвам 8 месеца неплатен отпуск 2 години преди пенсиониране. След това отново ще работя още една година до навършване на възрастта. Има ли опасност в този случай да се загубят полагащите се брутни заплати?“

Отговора можете да прочетете в бр. 35, 2016 година, в. „Аз Буки“


Г-н Петров,
Предлагам на Вашето внимание следните въпроси:
1. Съгласно разпоредбите на чл. 2 от Инструкция № 2 / м. IX.2003 г. на МОН относно ОКС „магистър“ и „бакалавър“ – кой е с предимство при подбор?
2. Обявена длъжност „възпитател“ в БТ и РИО на ПИГ (V – VIII клас), като за нея има двама кандидати:
– със специалност „Педагогика на обучението по техника и технологии“, ОКС „бакалавър“, трудов стаж – 0 (няма), т.е. млад специалист;
– със специалност „Химия и физика“, ОКС „магистър“, трудов стаж на длъжност „възпитател“ – 12 г., и през това време е придобита І ПКС по спец. „Педагогика“, вж. разд. ХVІІ, № 27 от Заповед № РД-09-807/90 г. на министъра.
С кого трябва да сключи ТД директорът на У, т.е. как ще направи подбора?
3. При какви условия се формира ПИГ (І – ІV клас) и (V – VІІІ) клас:
– желание на учители и родители;
– решение на Педагогически съвет;
– решение на ОбС и т.н.
4. Брой ученици:
– max в ПИГ (І – ІV кл.) – бр. ?
– min в ПИГ (І – ІV кл.) – бр. ?
– max в ПИГ (V – VІІІ) клас – бр. ?
– min в ПИГ (V – VІІІ) клас – бр. ?
5. Работно време (режим…) …

Благодаря!

Отговора можете да прочетете в бр. 34, 2016 година, в. „Аз Буки“


„При пенсиониране на директора на учебно заведение, който не е член на КНСБ, а е член на Съюза на работодателите, на колко заплати обезщетение по чл. 222 има право – шест или осем? И още: ПКС, която не е към основната заплата, влиза ли в брутната сума за изчисляването на заплатите?“

Отговора можете да прочетете в бр. 33, 2016 година, в. „Аз Буки“


„В края на миналата година навърших необходимата възраст и трудов стаж за пенсиониране. Подадох заявление с едномесечно предизвестие до работодателя за пенсиониране. Няколко месеца по-рано бях говорила лично с преките си ръководители, че възнамерявам да се пенсионирам при достигане на необходимите за това критерии от моя страна и трябва да ми търсят заместник, когото да обуча. След изтичането на едномесечното ми предизвестие работодателят отказа да ме пенсионира и вече 7-и месец не ми изплаща полагаемото ми се обезщетение (държавен служител съм) и не използвам платен годишен отпуск. Доколкотo разбрах, ме водят в неплатен отпуск, което е недопустимо, при положение че аз не съм подавала молба за такъв.“

Отговора можете да прочетете в бр. 32, 2016 година, в. „Аз Буки“


„При подадено заявление съгл. чл. 105 от Закона за държавния служител има ли законов срок, в който да се издаде административен акт (т.е. заповед за прекратяване на служебното правоотношение) съгл. чл. 108 от Закона за държавния служител?“

Отговора можете да прочетете в бр. 31, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Пенсионер съм. Нямам навършени 60 години, но имам втора категория труд. Въпросът ми е защо нямам право на карта като пенсионер за градския транспорт в София.“

Отговора можете да прочетете в бр. 30, 2016 година, в. „Аз Буки“


„На 13. 09. 2015 г. бях назначена за учител със срочен договор до 31.05.2016 г., но забременях и от 27.05.2016 г. излизам в полагащите ми се 45 дни болнични преди раждане. Каква е процедурата в този случай, ще бъда ли съкратена и откъде ще получавам болнични и майчинство след раждане? Имам и много неизползван отпуск от полагащия ми се годишен.“

Отговора можете да прочетете в бр. 29, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Работя в училище от 17 години и миналата година навърших пенсионна възраст, но продължавам да работя в училището и трудовият ми договор не е прекратен. Директорът ми обеща да работя минимум до 1 август 2016 г., когато влиза в сила Законът за предучилищното и училищното образование и ще имам право на обезщетение от 10 работни заплати. Междувременно обаче директорът беше сменен и новият директор ме уведоми, че иска да ме освободи от работа без предизвестие. Каза ми, че имам право да използвам само 10 дни отпуска от миналата година. Има ли право директорът да ме освободи без предизвестие? Може ли да ме лиши от обезщетението, което в момента е в размер на 8 заплати? Освен това работя в друго училище на 4-часов договор. Трябва ли да прекратя работата си там?“

Отговора можете да прочетете в бр. 28, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Работя в училище от 17 годи- ни и миналата година навърших пенсионна възраст, но продъл- жавам да работя в училището и трудовият ми договор не е прекратен. Директорът ми обеща да работя минимум до 1 август 2016 г., когато влиза в сила За- конът за предучилищното и учи- лищното образование и ще имам право на обезщетение от 10 работни заплати. Междувременно обаче директорът беше сменен и новият директор ме уведоми, че иска да ме освободи от работа без предизвестие. Каза ми, че имам право да използвам само 10 дни отпуска от миналата година. Има ли право директорът да ме освободи без предизвестие? Може ли да ме лиши от обезщетение- то, което в момента е в размер на 8 заплати? Освен това работя в друго училище на 4-часов договор. Трябва ли да прекратя работата си там? “

Отговора можете да прочетете в бр. 28, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Директор съм на основно училище и от 1 юли ще се пенсионирам. Въпросът ми е – имам ли право на осем заплати, защото получих предизвестие и там е посочено, че имам право само на шест заплати?“

Отговора можете да прочетете в бр. 27, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Когато се закрива специалност във висше учебно заведение, какво трябва да направи ръководството на университета, за да защити щатните преподаватели, които преподават в специалността – освобождава ги от длъжност или им предлага часове в други специалности? Каква е законовата защита?“

Отговора можете да прочетете в бр. 26, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Предстои ми пенсиониране първа категория труд (52 г. 10 м.) през август. Интересува ме имам ли право да прехвърля универсалния пенсионен фонд (УПФ) към НОИ? Ще получавам ли цялата си пенсия, ако го прехвърля, или пак ще бъде с намален индивидуален коефициент? За пенсионираните до края на 2015 г. е ясно. Имат право да решат дали да прехвърлят УПФ към НОИ и да искат преизчисляване на пенсията до края на 2016 г. Тези, които се пенсионират след 01.01.2016 г. първа категория, какво могат да направят с УПФ?“

Отговора можете да прочетете в бр. 25, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Назначена съм на трудов договор по заместване съгл. чл. 68, ал. 1, т. 3. Титулярът напусна. В какъв срок трябва да бъда преназначена на постоянен трудов договор съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1?“

Отговора можете да прочетете в бр. 25, 2016 година, в. „Аз Буки“


„В ДГ, в която работя, всички сме членове на синдикална организация, само един работник не е член на синдиката, тъй като не е член, не му се полагат 8 дни допълнителен платен отпуск; не се полага и увеличение на ОРЗ по КТД; а какъв размер за работно облекло му се полага?“

Отговора можете да прочетете в бр. 25, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Полага ли се представително облекло на главните счетоводители, работещи в училища, като на учителите, или са към обслужващото звено.”

Отговора можете да прочетете в бр. 24, 2016 година, в. „Аз Буки“


Държавен служител съм в държавна агенция. Имам ли право да сключа втори трудов договор – като коректор на специализирана литература – при друг работодател.”

Отговора можете да прочетете в бр. 24, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Кога се връчва предизвестие за пенсиониране по общия ред – в края на учебните занятия (напр. 15 юни), в края на учебната година (14 септември) или на датата, на която учителят, подлежащ на пенсиониране, навършва съответната пенсионна възраст? Предизвестието се връчва с начална дата – края на учебните занятия (напр. 15 юни), в края на учебната година (14 септември) или на датата, на която учителят, подлежащ на пенсиониране, навършва съответната за пенсиониране възраст, или 2 месеца преди тази дата? Напр. предизвестието се връчва на 15 април или на 15 юни, ако краят на учебните занятия се счита за момент на пенсиониране.“

Отговора можете да прочетете в бр. 22, 2016 година, в. „Аз Буки“


„В отпуск по майчинство за гледане на дете до 2-годишна възраст съм. Работя по основен и допълнителен трудов договор. В какъв размер трябва да бъде паричната помощ, която ще получавам?“

Отговора можете да прочетете в бр. 23, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Във фирмата, в която работя, на работниците се раздават ваучери за храна на стойност 60 лв. Предстои обаче командировка на част от персонала за една година на работа в Германия. Въпросът ми е – командированите работници имат ли право да получават ваучери за времето на командировката?“

Отговора можете да прочетете в бр. 22, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Работя с прекъсвания като учител. Този месец според моите пресмятания събирам 10 години учителски стаж, за да бъда преназначена като старши учител. Два месеца от тях (през 2004 г. е договорът) са придобити, работейки на втори трудов договор като учител, докато по основния (в друга сфера) бях в платен отпуск. За тези два пълни месеца са ми внесени всички осигуровки и данъци. Имам УП3. Личният състав в настоящото училище обаче отказва да ми ги признае с мотива, че е втори договор и още други неубедителни за мен аргументи. Отделно имам още 4 месеца работа пак като учител, но на граждански договор, като върху сумите по договорите са удържани и внесени само данък, защото са под минималната заплата. Това е през 2010 година.

Чл. 124а, ал. 8 от ППЗНП гласи: „Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите „старши учител“, „главен учител“ и „учител-методик“, е 10 години учителски стаж. А чл. 19, ал. 1 и 3 от НПОС ясно казва: „Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на длъжността учител или възпитател в учебни и възпитателни заведения“.

Това не е ли достатъчно, за да ми бъдат признати тези два месеца?

Права ли е служителката? Моля за вашия аргументиран отговор. Може ли да поясните работата ми на граждански договор като учител може ли да се зачита за някакъв стаж?“

Отговора можете да прочетете в бр. 21, 2016 година, в. „Аз Буки“


„От 1995 г. работя като учител в едно и също училище. Искам да се възползвам от ранното пенсиониране. Интересувам се дали при пенсиониране на учителите ще се изплащат 10 брутни заплати. В кой брой на „Държавен вестник“ е обнародван законът?“

Отговора можете да прочетете в бр. 20, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Интересува ме дали е прието при пенсиониране на учителите да се изплащат 10 брутни заплати. Дали законът е обнародван в „Държавен вестник“ и в кой брой?“

Отговора можете да прочетете в бр. 19, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Прекратих трудовите си взаимоотношения с учебното заведение, в което работя,  в средата на септември  2015 г. Искам да разбера дали имам право на възнаграждение от фонд СБКО за юли, август и част от септември, тъй като се изплащат на шестмесечие, или не.“

Отговора можете да прочетете в бр. 18, 2016 година, в. „Аз Буки“


„На 58 години съм и работя като учител. Имам 38 години и 7 месеца непрекъснат педагогически стаж. Интересува ме: имам ли право да се възползвам от ранното пенсиониране на учителите и да продължа да работя в учебното заведение? В училището ни има недостиг на квалифицирани педагогически кадри.“

Отговора можете да прочетете в бр. 17, 2016 година, в. „Аз Буки“


„В нашата община парите за представително облекло се дават два пъти в годината. получила съм половината от тях. Полагат ли ми се средства за месеците до прекратяването на трудовия договор, т.е. до средата на септември миналата година?“

Отговора можете да прочетете в бр. 16, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Допреди година бях собственик на незастроен имот (1/2 идеална част) в пределите на София. За жалост, собственикът на другата половинка на имота почина и наследниците му решиха да продават, а заедно с тях и аз. Продажбата беше извършена през април м.г. Тази година обаче отново получих съобщение от общината за заплащане на данък за вече продадения имот. Въпросът ми е – на кого да докладвам, че вече нямам такъв имот? Трябва ли да подавам декларация за продажбата пред някоя инстанция (напр. общината или Агенцията по вписвания), за да бъде отписан бившият ми имот и да не изискват да плащам данък за нещо, което вече не притежавам?“

Отговора можете да прочетете в бр. 15, 2016 година, в. „Аз Буки“


Счита ли се за педагогически стажът на длъжност дружинен ръководител?

Отговора можете да прочетете в бр. 14, 2016 година, в. „Аз Буки“


Директорът на детската градина, в която работя, се пенсионира. На негово място като вр.и.д. директор назначиха старши учителя, който ще изпълнява длъжността директор до провеждането на обявения конкурс за длъжността „директор“ на детската градина. Има ли право старши учителят, с цел запазване на работното си място като старши учител в детската градина, да ползва неплатен отпуск, докато изпълнява задълженията си като вр.и.д. директор до провеждане на конкурса?

 Отговора можете да прочетете в бр. 13, 2016 година, в. „Аз Буки“


Откъде можем да получим достоверна информация за това какво е притежавал починалият ни баща – може би от НАП или друга държавна институция? Ние знаем за къща в провинцията, която беше на починалите ни баба и дядо, но дали не е прехвърлена на втората му съпруга и детето им, не ни е известно. Какво трябва да направим и къде да проверим?

Отговора можете да прочетете в бр. 12, 2016 година, в. „Аз Буки“


Искам да попитам дали работодателят има право да пенсионира няколко месеца преди да си навършил възраст­та и съответно стажа, необходими за пенсиониране. Задавам въпроса от името на свекърва си. Тя има подобен проблем. Работи в училище вече над 10 години. Догодина трябва да се пенсионира, а директорката на училището иска да го направи лятото. Има ли някакви закони, които да защитават правата на работника в такива случаи, и ако има, какво може да се направи, за да се принуди директорката да изчака нормалния срок за пенсионирането й?

Отговора можете да прочетете в бр. 11, 2016 година, в. „Аз Буки“


Получих предизвестие от работодателя си за прекратяване на трудовите взаимоотношения по чл. 326 ал. 1 от КТ във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 5 за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Предизвестието е от 19 януари. Аз го получих същия ден на 19 януари, а на 20 януари работодателят ми прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328 ал. 1 т. 10 и чл. 68в от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с известие изходящ № 008 от 19.01.2016 г., връчено на лицето на 19.01.2016 г., без да изчака законовия срок от 30 дни. Причините за предизвестието са придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Имам колежка, с която трябва да се пенсионираме заедно, но пенсионират мен, без да е направен подбор, а аз съм защитена по чл. 133 заради заболявания, които мога да докажа със съответните документи.

Въпросите ми са: Как мога да търся правата си по правен ред? Имам ли основание за завеждане на дело, за да ме върнат на работа? Ако заведа дело, имам ли шанс да го спечеля?“
Елена Тодорова, Смолян

 Отговора можете да прочетете в бр. 10, 2016 година, в. „Аз Буки“


В издаденото УП2 за брутното трудово възнаграждение за изчисляване на пенсията са посочени суми, които са по-ниски от сумата по трудовия договор за съответния период. При направената справка се оказа, че в разплащателните ведомости са посочени наистина по-ниски суми. УПИ2 касае трите години преди 1997 г. Договорите са за пълно работно време и съответно е работено на пълно работно време. При справката от предприятието за периоди след 1997 г. също има несъответствие между сумите, които са подадени в НОИ, и сумите по договорите за същия период, като сумите в НОИ са по-ниски. Къде може да се търси причината за това несъответствие между брутното трудово възнаграждение по разплащателните ведомости и трудовите договори и как мога да изискам проверка за решаване на проблема?

Отговора можете да прочетете в бр. 9, 2016 година, в. „Аз Буки“


Учител съм и тази година навърших 60 години. Възможно ли е и има ли право директорът на училището да пусне принудително предизвестие за ранното ми пенсиониране през следващата година? Тогава ще имам навършена възраст, както и необходимия стаж. В правата на директора ли е да ме пенсионира принудително, без мое желание?

Отговора можете да прочетете в бр. 9, 2016 година, в. „Аз Буки“


Скоро навършвам 64 години. Работя като учител по философия. През юни 2016 г. ще имам 22 г. и 6 м. учителски стаж. Преди това съм работил в БАН, където се занимавах с научноизследователска дейност в продължение на 15 г. и 6 м. Въпросът ми е възможно ли е трудовият ми стаж в БАН да се сметне за равнопоставен на учителски стаж? Ако нe – как ще ме пенсионират?

Отговора можете да прочетете в бр. 9, 2016 година, в. „Аз Буки“


Основният ми трудов договор е като учител. Работя и на втори трудов договор към читалище, водя кръжок по приложно изкуство на половин щат. В читалището работя два дни в седмицата (понеделник и сряда), като успявам да покрия норматива от 20 часа седмично. Въпросът ми е: когато искам да ползвам платен годишен отпуск от читалището, в молбата трябва ли да посочвам датите, на които ще отсъствам от работа, т.е. като пусна молба за осем дни платен отпуск, няма да съм на работа в читалището един месец, или отпуската ми ще бъде осем последователни календарни дни?

Отговора можете да прочетете в бр. 8, 2016 година, в. „Аз Буки“


Работя в държавно предприятие, което осигурява служебен автобус, но аз пътувам със собствен транспорт и никога не ползвам служебния. По наредба предприятието иска от нас, когато излизаме в болнични, да заплащаме по 10 лв. за всеки ден, когато не сме използвали служебния транспорт. Имам ли право да декларирам на работодателя си, че не желая да пътувам със служебния автобус, и по какъв начин да бъда освободена от заплащането на всичко, свързано със служебния транспорт? Мога ли с нарочна декларация да освободя от отговорност работодателя си при евентуално пътнотранспортно произшествие?

 Отговора можете да прочетете в бр. 8, 2016 година, в. „Аз Буки“


Предстои ми пенсиониране, тъй като на 12 август 2016 г. навършвам 60 г. и 10 м. Имам и повече от 40 години трудов стаж. Трябва ли задължително да напусна работа и да се пенсионирам, щом имам навършени години за пенсия? Искам да поработя още някоя година, тъй като имам заем към банката. Моля да ми дадете правен съвет какви права имам.

 Отговора можете да прочетете в бр. 8, 2016 година, в. „Аз Буки“


Във фирмата ни собственици на капитала са трима души. Имаме регистрирано представителство в Москва. То е с представителна цел. Единият от съдружниците, с решение на Общото събрание, е упълномощен да ръководи представителството в Москва и пребивава постоянно в Москва. И тримата съдружници получават възнаграждение като съдружници, които полагат собствен труд във фирмата, приравнен с трудов договор. Въпросът ми е: може ли съдружник, когото сме упълномощили да е ръководител на представителството, да бъде командирован в Москва в нарушение на Наредбата за командировки в страната и чужбина, т.е. всяка година за повече от по 180 дни?.

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 2016 година, в. „Аз Буки“


Родителите ми са разведени. От брака им с майка ми сме се родили три деца – две момичета и едно момче (т.е. аз). След развода баща ми сключва втори брак, от който има още едно момиче. Преди няколко месеца той почина. Въпросът ми е следният: какво трябва да направим аз и моите две сестри, за да разберем дали наследяваме нещо и какво?

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 2016 година, в. „Аз Буки“


Важи ли принудителното пенсиониране при ранно пенсиониране? През август навършвам 60 г. и 10 м. Може ли работодателят ми да ме принуди да се пенсионирам, или това може да се случи при изцяло навършване на възрастта?

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 2016 година, в. „Аз Буки“


„С нотариален акт от 1999 г. притежаваме 600 кв.м и.ч. от парцел (целият от 885 кв.м) в селищно образувание около Варна, с влязъл в сила ПНИ. За целия парцел бе заведен гр.иск през 2007 г. от т.нар. „бивш собственик“, разполагащ с решение на ПК, с което се признава, но не се възстановява правото на собственост. На първа инстанция – ВРС, искът бе изцяло отхвърлен и ищецът бе осъден да заплати съдебните ни разноски. На втората инстанция – ВОС, ищецът се отказа от предявения иск. С влязло в сила определение № 931 / 19.03.2010 г. на ВОС бе прекратено производството по чл. 119/2/ ГПК без право ищецът да предявява каквито и да е претенции спрямо целия имот или спрямо части от него.
През май т.г. районното кметство „Приморски“ започна административно производство срещу нас по инициатива на загубилия делата ищец за плащане на обезщетение за разликата от 285 кв.м, които междувременно през 2014 г. бяха актувани като общинска собственост. Заедно с писмото от кметството от 18.05.2015 г. получихме оценка за тези 285 кв.м. В оценката сме посочени ние като възложители, а ние не сме я поръчвали!? След това със заповед № 328 / 14.07.15 г. на кмета на район „Приморски“ бяхме приканени на основание пар. 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ да заплатим цената на оценката.
Може ли административното производство на общината да се противопостави на влезли в сила съдебни решения?“

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Подала съм документи за пенсиониране и след поправителната сесия през септември 2015 г. вече не съм на работа. Въпросът ми е дали имам право на някаква част от тринадесета заплата?“

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Правилно ли е учител с близо 27 години учителски стаж, започвайки на ново работно място, да бъде назначен със стартова заплата като учител 530 лв. с мотива, че трябва да се докаже? Това е очевадно неспазване на наредбата за работните заплати от 2010 г., изм. 2014 г. Оказва се, че това е практика заради делегираните бюджети.“

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 2016 година, в. „Аз Буки“


„На 61 г. и 4 м. съм. Работя като възпитател. Имам учителски стаж 31 г. и 4 м. Желанието ми е да се пенсионирам три години по-рано, за което мисля, че имам право. Въпросите ми са два: 1. Ако се пенсионирам, без да се прекратява трудовият ми договор, ще получа ли десетте заплати за продължителен стаж на едно място?;
2. Ако закрият училището, в което работя, каквито индикации има, и аз отида да работя в друго училище преди пенсиониране, ще имам ли право на тези десет заплати?“

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 2016 година, в. „Аз Буки“


„До 15 октомври 2015 г. бях в отпуск по майчинство и веднага на 16 октомври 2015 г. – в платен годишен отпуск. От 01.10.2015 г. бяха увеличени учителските заплати. Ръководството на училището отказа да измени базата за изчисляване на платения отпуск, без да съм отработила 10 дни, съгласно чл. 177 от КТ. Позовавайки се на чл. 27 от КТД за образованието, следва ли да се преизчисли базата, без да съм отработила 10 дни?“

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Работя като приемен родител от четири години на граждански договор към „Социално подпомагане“. Преди това имам 36 години трудов стаж на трудов договор. Сега, при навършване на пенсионна възраст, имам ли право да получа две заплати като обезщетение при пенсиониране?
Ако да – кой следва да ми ги изплати“?

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Обръщам се към Вас, за да получа компетентния Ви отговор за следното. Магистър съм по „Счетоводство и контрол“ и работя като главен счетоводител – административен персонал с ръководни функции, в професионална гимназия. Общият ми трудов стаж без прекъсване в сферата на образованието е 42 години, от които в „ученически отдих“ към МОН на бюджетна издръжка – 33 г.
Поради закриване и преобразуване на Регионално звено за отдих – Враца, чиято структура и щатно разписание се утвърждаваше от директора на центъра за отдих, след съгласуване с МОН бе извършено оптимизиране на персонала и трудовият ми договор бе прекратен по чл. 328 ал. 1.
Без прекъсване на трудовия си стаж сключих нов трудов договор с директора на Професионалната гимназия на овакантеното работно място – главен счетоводител, където и в момента работя и имам 9 години трудов стаж.
Придобила съм право на пенсия за ОСВ, но не съм прекратила трудовото си правоотношение с работодателя.
С ПМС № 31 от 11.02.1994 г. чл. 1 за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222 ал. 3 от КТ са уредени случаи, при които, въпреки че работниците и служителите през последните 10 години от трудовия си стаж са работили при различни работодатели на бюджетна издръжка по обективни причини, то размерът на обезщетенията за тези лица се увеличава (за срок от 2 до 6 месеца).
Имам ли право на увеличеното обезщетение от работодателя, след като през целия си трудов стаж съм изпълнявала една и съща по отношение на изпълняваната от мен функция и задача длъжност – главен счетоводител в бюджетната сфера на МОН, и какво бихте ме посъветвали?
Очаквам компетентния Ви и справедлив отговор с нетърпение, защото моят труд е изцяло отдаден в сферата на образованието.“

Отговора можете да прочетете в бр. 4, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Полага ли се представително облекло на счетоводителите, работещи в детски градини, като на учителите, или са към обслужващото звено?“

Отговора можете да прочетете в бр. 4, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Учителка съм от 7 години. На 1.04.2015 г. се върнах на работа след отпуск по майчинство, като от 1. 05. 2015 г. до 1.09.2015 г. си ползвах платения годишен отпуск, който ми се беше насъбрал. Въпросите ми са два: 1. Откога ми се полагат парите за представително облекло; 2. Полагат ли ми се пари за 24 май?“

Отговора можете да прочетете в бр. 3, 2016 година, в. „Аз Буки“


„На 01.02.2014 г. навърших 10 години педагогически стаж. Бях назначена на 540 лв. Само се подписах за титлата „старши учител“, но промяна в трудовото ми възнаграждение, уви, не последва. От 01.09.2014 г. поради наредба на МОН основната заплата на старши учителите се промени на 555 лв. Законова ли е тази процедура? Много ще се радвам, ако ми отговорите лично!“

Отговора можете да прочетете в бр. 2, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Правилно ли е учител с близо 27 години учителски стаж, започвайки на ново работно място, да бъде назначен със стартова заплата като учител 530 лв. с мотива, че трябва да се докаже? Това е очевадно неспазване на Наредбата за работната заплата от 2010 г., изм. 2014 г. Оказва се, че това е практика заради делегираните бюджети.“

Отговора можете да прочетете в бр. 1, 2016 година, в. „Аз Буки“


„Предстои ми пенсиониране. Към момента на прекратяване на служебното ми правоотношение ще имам прослужени 7 (седем) години и 8 (осем) месеца като държавен служител. Съгласно чл. 106 ал. 3 от ЗДС имам право на обезщетение „в размер на 50 на сто… за всяка прослужена година“. Как се процедира в моя случай, когато имам непълна прослужена година? Ще получа обезщетение само за седем прослужени години или…“

Отговора можете да прочетете в бр. 51 – 52, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Интересува ме дали е прието при пенсиониране на учителите да се изплащат 10 брутни заплати. Дали законът е обнародван в „Държавен вестник“ и в кой брой?“

Отговора можете да прочетете в бр. 50, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„При навършване на пенсионна възраст и с телково решение работодателят има ли право да освободи учител с предизвестие без разрешение от Инспекцията по труда?“

Отговора можете да прочетете в бр. 49, 2015 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Трябва ли кандидат-кмет да напусне работа като служител на частна фирма?“

Отговора можете да прочетете в бр. 48, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Предстои ми пенсиониране (имам годините и трудовия стаж). Работодателят ми предлага да остана на работа и след като подам документите за пенсиониране. Ще мога ли след време, когато реша да
напусна, да си получа шестте заплати за прослужено време?“

Отговора можете да прочетете в бр. 47, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Учителка съм в професионална гимназия. Със заповед на директора за учебната 2015 – 2016 г. съм определена за класен ръководител на IX клас – задочна форма на обучение. Трябва ли да получа часове към  одишното си натоварване за класно ръководство и допълнително заплащане за втори час на класа за работа със задължителна учебна документация и консултации с ученици и в какъв размер?“

Отговора можете да прочетете в бр. 46, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

 

„От два месеца работя на ново място, но поради условията и някои промени, които станаха, не ми харесва и съм твърдо решена да напусна с предизвестие от един месец. Трудовият ми договор е  с изпитателен срок от шест  месеца в полза на работодателя. Въпросът ми е – има ли вариант, в който работодателят да откаже да подпише молбата ми за напускане, и ако това е възможно да се случи, как мога да се защитя и да процедирам?“

Отговора можете да прочетете в бр. 45, 2015 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Говори се, че е променено или ще бъде променено зачитането на четири- и двучасов работен ден за трудов стаж при пенсиониране при работа и на друго място на осем часа. Моля, отговорете ще бъде ли премахнат този стаж?“

Отговора можете да прочетете в бр. 44, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Учителка съм на 62 г. с нужния пенсионен стаж и възраст, но все още не съм пенсионерка. Имам онкологично заболяване. Може ли да остана на работа до навършване на 63 г., тъй като имам нужда от средства за поддържане на здравето си?“

Отговора можете да прочетете в бр. 43, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Работя на постоянен трудов договор в бюджетна организация. Шефът ми се премести и взе и мен във втора бюджетна организация. В първата пуснах неплатен отпуск за срока на договора във втората. В края на периода ми подновиха договора във втората, като го промениха на постоянен. Имам ли право на неплатен отпуск в първата организация и въобще на договор, при положение че съм на постоянен договор във втората?”

Отговора можете да прочетете в бр. 42, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Казвам се Стоил Кушев, имам 39 години учителски стаж и съм на възраст 60 г. и 10 месеца към момента на подаване на заявление за ранно пенсиониране. Получих отказ от НОИ – Бургас, че нямам право на ранно пенсиониране. Защо не мога да се възползвам от правото си на ранно пенсиониране, след като към момента възрастта за пенсиониране за мъжете е 63 г. и 8 месеца при $$ категория?”

Отговора можете да прочетете в бр. 41, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Мога ли да се откажа от пенсията си за придобит стаж и възраст като учител и да продължа да работя, като върна парите на НОИ? Пенсионирах се на 26.Х.2014 г.“

Отговора можете да прочетете в бр. 40, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Работя като ресурсен учител в Ресурсен център – Сливен. Имам 35 (тридесет и пет) години трудов стаж, 1 (една) година на борсата и 2 (два) месеца безработна. На какво обезщетение имам право по чл. 222 ал. 3 от КТ при пенсиониране? В сила ли е още ПМС № 31 от 1994 г.?“

Отговора можете да прочетете в бр. 39, 2015 година, в. „Аз Буки“

 


 

Трудовият ми стаж се формира като учител, държавен служител в РИО на МОН и работа на длъжността директор на училище – шест години. Колко брутни заплати следва да ми се изплатят при пенсиониране? Нямам прекъсване на трудовия стаж, а само преминаване от една длъжност на друга в системата на образованието.“

Отговора можете да прочетете в бр. 38, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Роден съм 1955 г. Мога ли да се пенсионирам през тази година с доплащане и минимална пенсия?“

Отговора можете да прочетете в бр. 37, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Променен е КТ. Може ли работодателят да ме пенсионира? Имам навършени години, но нямам нужния трудов стаж.“

Отговора можете да прочетете в бр. 36, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Имам навършени необходимите години, но нямам изискуемия трудов стаж. До колко години трудов (осигурителен) стаж мога да купя?“

Отговора можете да прочетете в бр. 35, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Отговарям на изискванията за придобиване право на пенсия, съгласно чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Как се определя размерът на пенсията?“

Отговора можете да прочетете в бр. 34, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Назначена съм по КТ. Имам ли право да взема отпуск, който да използвам само по четири часа на ден в двойно по-дълъг срок?“

Отговора можете да прочетете в бр. 33, 2015 година, в. „Аз Буки“


 „От 15.01.2015 г. съм пенсионер по възраст и стаж. През последните повече от 10 години съм работила ведна и съща фирма и имам право на 6 брутни заплати. От фирмата още не са ми платили 6-те заплати. Обещават ми, че през септември тази година ще ги заплатят. Притеснявам се, че през това време фирмата може да си смени името, защото има нов управител. Ако това стане, губя ли правото да получа тези 6 брутни заплати? Какво трябва да направя, за да си получа парите?“

Отговора можете да прочетете в бр. 32, 2015 година, в. „Аз Буки“


 „На 65 години съм, родена на първи октомври 1950 г. в София. Как да процедирам, живея от 20години във Франция? Мога ли да получавам пенсията си директно на банковата ми сметка тук, във Франция, и какво ми струва това? Въпросът ми е по какъв начин мога да имам добра пенсия и как да я получавам с по-малко банкови разходи… Имам добър трудов стаж в България и с добра заплата за онова време, но с промените тя е нищожна и ако плащам всеки месец на банките, за мен няма да остане нищo…”

Отговора можете да прочетете в бр. 31, 2015 година, в. „Аз Буки“

 


„Когато на държавен служител е връчено предизвестие за прекратяване на служебното правоотношение от страна на работодателя, той има ли право на намалено работно време с един час, или трябва да отработва нормален осемчасов работен ден?“

Отговора можете да прочетете в бр. 30, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Родена съм през ноември 1955 г. Имам над 40 години трудов стаж. Когато навърша необходимата възраст (вече не знам кога ще стане това при толкова честото изменение на закона), имам ли право да се пенсионирам, при пенсионирането да ми изплатят шестте заплати за 10 години работа при един и същ работодател и да продължа да работя?“

Отговора можете да прочетете в бр. 29, 2015 година, в. „Аз Буки“


„По време на болнични възможно ли е да сключа договор по проект – трудов или граждански?“

Отговора можете да прочетете в бр. 28, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Може ли да бъде принудително пенсиониран човек, който има навършени години за пенсия? Правилно ли е в пенсионна възраст да заема отговорна длъжност?“

Отговора можете да прочетете в бр. 27, 2015 година, в. „Аз Буки“


„В момента съм по майчинство – втора година. От септември тази година майчинството ми свършва и трябва да се върна на работа. По професия съм детска учителка. Преди няколко месеца подадох нужните документи за длъжност „учител“ в друга детска градина, в която предпочитам да работя. Там се проведе интервю и ми казаха, че ще бъда назначена на това свободно място от 1-ви септември, тази година. За времето, в което съм била по майчинство, имам натрупал се платен годишен отпуск. Как трябва да процедирам, за да ми бъде изплатен? Кога да подам молба за напускане? Знам, че ако подам молба за напускане по-рано от септември, ще ми спрат майчинството.“

Отговора можете да прочетете в бр. 26, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Ние сме бюджетна организация. Имаме колежка, която към 20 май има навършен осигурителен стаж и възраст за пенсиониране. Освен по основния трудов договор тя работи и по допълнителен трудов договор. Има и 50% инвалидност,  доказана от ТЕЛК. Може ли да бъде прекратен допълнителният й трудов договор и тя да остане само на основен? Това ще повлияе ли върху размера на пенсията й? При условие че има група инвалидност, защитена ли е по някакъв начин?”

Отговора можете да прочетете в бр. 25, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Пред входната врата на жилищната ни кооперация, в която живея вече четири години, строителят на сградата, който е и живеещ в нея, е по-
ставил камери за видеонаблюдение, за монтирането на които не е поискал нашето съгласие. Тъй като не съм съгласен с това видеонаблюдение, как трябва да реагирам, за да разберем как така са монтирани тези устройства, и какво трябва да предприема, за да бъдат премахнати тези камери? Освен това този човек си позволява да сменя ключалките на общи части на сградата, без да уведомява всички живеещи. Какво трябва да направя, за да защитя личните си права?“

Отговора можете да прочетете в бр. 16, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Собственици сме на реституиран имот. Имаме желание да го продадем или да го отдадем под наем. Един от собствениците е в чужбина и нямаме никакви сведения за него и негови координати. Как трябва да процедираме?“

Отговора можете да прочетете в бр. 15, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Мога ли да се пенсионирам преди навършването на необходимата възраст, при положение че имам изискуемия трудов стаж?“

Отговора можете да прочетете в бр. 14, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Учителка съм с 30-годишен стаж. Родена съм на 06.11.1957 година. Въпросът ми към вас е – кога мога да се възползвам от ранното пенсиониране, защото получавам разнообразни мнения, които ме объркаха съвсем. Задължително ли е в момента на пенсионирането да съм на учителско място, защото в момента не съм на работа?“

Отговора можете да прочетете в бр. 12, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

Учител съм и навърших възраст и стаж за пенсиониране. Въпросът ми е задължен ли е директорът да промени основната ми заплата за старши учител, която в момента е 529 лв., съгласно приетото изменение на стартовите заплати по Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, издадена от Министерството на образованието, младежта и науката, обн. ДВ. бр. 4 от 15 януари 2010 г., изм. ДВ. бр. 14 от 12 февруари 2013 г., изм. ДВ. бр. 71 от 26 август 2014 г., съгласно която минималната основна заплата като старши учител трябва да е 555 лв. Обяснението е, че няма пари и затова не може да бъде променена.

Отговора можете да прочетете в бр. 11, 2015 година, в. „Аз Буки“


„На 67 години съм и имам само 7 (седем) години трудов (осигурителен) стаж. Имам ли право на социална пенсия – от каква възраст и съответно какви са условията, за да я получа?“

Отговора можете да прочетете в бр. 10, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Като държавен служител мога ли да подам документи и да остана на работа съгласно промените в ДВ, бр. 107 от 24.12.2015 г., че се подават документите за пенсия, а оставаш да работиш – промяната в чл. 94 т. 2 от КСО?“

Отговора можете да прочетете в бр. 9, 2015 година, в. „Аз Буки“


„По кой закон държавен служител се пенсионира и освобождава при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?“

Отговора можете да прочетете в бр. 8, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Държавен служител съм в БАХБ. Могат ли да ме освободят по чл. 106 ал. 1 т. 5 от Закона за държавния служител, ако не искам да напусна работа след навършване на възраст и стаж?“

 Отговора можете да прочетете в бр. 7, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Родена съм на 20 март 1958 г. Имам 35 години стаж като учител. Мога ли да ползвам преференциите за ранно пенсиониране през 2015 г.?

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Назначена съм за управител на застрахователен брокер. Оаквам издаването на лиценза ми от КФН, поради което още не съм подписала договор. Междувременно ще съвместявам и длъжността счетоводител на брокера. Въпросът ми е може ли да сключа трудов договор като счетоводител вместо договор за управление и съответно да се осигурявам на трудов договор като счетоводител?“

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 2015 година, в. „Аз Буки“


„Каква сума за работно облекло се полага на служител по трудов договор на четиричасов работен ден – в пълен размер или 1/2 част, тъй като в Наредбата за безплатно работно облекло от 20.01.2011 г. не мога да си изясня този въпрос?“

Отговора можете да прочетете в бр. 4, 2015 година, в. „Аз Буки“


 

„Назначен съм в бюджетна организация на безсрочен трудов договор. От няколко месеца работя и в друго предприятие на четиричасов трудов договор. От основната ми работа се налага да пътувам в командировки в чужбина. Въпросът ми е следния: за времето, в което съм в командировка от едната работа, трябва ли да вземам отпуск от другата?”

Отговора можете да прочетете в бр. 3, 2015 година, в. „Аз Буки“


Работих няколко години в чужбина. Имам необходимите документи. Какво и къде трябва да направя, за да докажа трудовия стаж и той да ми бъде признат в България?“

Отговора можете да прочетете в бр. 1-2, 2015 година, в. „Аз Буки“


Директор сам на детска градина в гр. Кресна. Имам колежка, учител в детската градина, която през март 2015 г. ще навърши 63 г. Тя има решение на ТЕЛК за трудно придвижване и за намален слух, но е с първи клас квалификация и не желае да се пенсионира. Въпросът ми е какви са законовите начини тя да бъде пенсионирана, защото за нейното място има млади и квалифицирани кандидати?“

Отговора можете да прочетете в бр. 51, 18.XII.2014 година, в. „Аз Буки


„Има ли начин и по какъв ред мога да проверявам дали работодателят ми внася редовно дължимите ми осигуровки?“

Отговора можете да прочетете в бр. 50, 11 – 17.XII.2014 година, в. „Аз Буки


„По професия съм учител. В момента съм съкратена. На основание чл. 220 от КТ и КТД ми се изплаща обезщетение за неспазено предизвестие. На основание чл. 222 ал. 1 от КТ и КТД ми се полага обезщетение за безработица, което предстои да ми бъде изплатено. Регистрирана съм в Агенцията по заетостта и в НОИ. Определено ми е обезщетението, което трябва да получавам, което ще бъде до септември 2015 г. Въпросът ми е имам ли право да работя през това време като учител на граждански договор или лектор, за което имам предложение?”

Отговора можете да прочетете в бр. 49, 4 – 10.XII.2014 година, в. „Аз Буки


„Имам над сто дни неизползван платен отпуск от 2007 г. до днес. Има ли опасност да ги загубя или мога да ги прехвърля за следващ период?“

Отговора можете да прочетете в бр. 48, 27.XI – 3.XII.2014 година, в. „Аз Буки


„Учителка съм и до 01.09.2014 г. работих на трудов договор. От 01.10.2014 г. работя на граждански договор в частно училище, но часовете, които взимам, са повече от цял норматив (годишно – 854 ч.; седмично – 24 часа първи срок и 19 втори). Въпросът ми е – зачита ли ми се трудов стаж (някъде четох, че ако имам повече от 75 часа пре- подавателска заетост на месец, ми се зачита някакъв стаж)?“

Отговора можете да прочетете в бр. 47, 20 – 26.XI.2014 година, в. „Аз Буки


„Работя по трудов договор. Работода- телят ми настоява да мина на граждан- ски договор. Има ли право на това без мое съгласие?“

Отговора можете да прочетете в бр. 46, 13 – 19.XI.2014 година, в. „Аз Буки


„Има ли право работодателят да инсталира камери за наблюдение в работните помещения, дори в съблекалнята на работниците?“

Отговора можете да прочетете в бр. 45, 6 – 12.XI.2014 година, в. „Аз Буки


„Поисках да ползвам планираната си годиш- на отпуска, но прекият ми началник ми заяви, че няма да ми разреши да я използвам, преди да си намеря замест- ник. Има ли право?“

Отговора можете да прочетете в бр. 44, 30.X – 5.XI.2014 година, в. „Аз Буки


„Предстои ми да ползвам планиран годишен отпуск. Трябва ли да пускам молба и да чакам разрешение от прекия си ръководител, за да я ползвам, както е записано по график?“

Отговора можете да прочетете в бр. 43, 23 – 29.X.2014 година, в. „Аз Буки


„Работя в офис, но дейността ми е свързана с чести срещи с граждани и представи- тели на фирми. Задъл- жен ли е в този случай работодателят да ми предостави средства за представително облекло? “

Отговора можете да прочетете в бр. 42, 16 – 22.X.2014 година, в. „Аз Буки


„Живея на 10 км от населеното място, в което работя. Имам ли в този случай право на пари за транспорт от и до работното място?“

Отговора можете да прочетете в бр. 41, 9 – 15.X.2014 година, в. „Аз Буки


 „Собственик съм на урегулиран имот в идеални граници. Кога- то искам да упражня правото си на соб- ственост (продажба, строеж), трябва ли да искам разрешение от другия съсобственик?“

Отговора можете да прочетете в бр. 40, 2 – 8.X.2014 година, в. „Аз Буки


„Работодателят ми предлага под формата на материално стиму- лиране да ми заплаща картата за градски транспорт. Облага ли се този тип доход с данъци и осигуровки или се счита за социално- битова придобивка?“

Отговора можете да прочетете в бр. 39, 25.IX – 1.X.2014 година, в. „Аз Буки


„Собственик съм на незастроен, урегулиран имот. Искам да го продам. Трябва ли най- напред да го предложа на собственика на съседния парцел, чиято къща е построена до границата между имотите ни, без да е спазено изискването за отстояние?“

Отговора можете да прочетете в бр. 38, 18 – 24.IX. 2014 година, в. „Аз Буки


„Работя на свободна практика. Имам оферта за изпълнение на няколко задачи, които да ми бъдат заплатени на парче. Кога следва да бъде подписан договорът и договорено възнаграждението за всяка една от задачите?“

Отговора можете да прочетете в бр. 37, 11 – 17.IX. 2014 година, в. „Аз Буки


„В момента съм на 24 години и имам две години трудов стаж по специалността. По сега действащо законадетелство на колко години ще мога да се пенсионирам?“

Отговора можете да прочетете в бр. 36, 4 – 10.IX. 2014 година, в. „Аз Буки


„Съсед наводнява перманентно с фекални води носеща конструкция на блока, отказва да направи ремонт, позовавайки се на това, че няма средства и е инвалид. Кой трябва да направи ремонта, когато аварията е в частна собственост, и за чия сметка трябва да бъде извършен този ремонт?“

Отговора можете да прочетете в бр. 35, 27.VIII. – 3.IX. 2014 година, в. „Аз Буки


„Работя по трудов договор на 4 часа. На какъв платен отпуск имам право – на пълни 20 дни по КТ или на половината?“

Отговора можете да прочетете в бр. 34, 21 – 27.VIII.2014 година, в. „Аз Буки


Освен на трудов договор работя и на т.нар. втори трудов договор на друго място (чл. 111 от КТ). Имам ли право без предизвестие да напусна работа на вто- рия трудов договор?“

Отговора можете да прочетете в бр. 33, 14 – 20.VIII.2014 година, в. „Аз Буки


„Какъв е размерът на вноските за осигурителен стаж на лице, което се самоосигурява? На каква база се изчисляват те, ако лицето няма доходи? “

Отговора можете да прочетете в бр. 32, 7 – 13.VIII.2014 година, в. „Аз Буки


„Може ли да се запише в Бюрото по труда човек, който току-що е завършил професионална гимназия или университет, но не е намерил работа по специалност- та си?”

Отговора можете да прочетете в бр. 31, 31 VII – 6.VIII.2014 година, в. „Аз Буки


Има ли право служител в държавно предприятие да притежава и управлява собствена фирма? Ако има право, в какви случаи?

Отговора можете да прочетете в бр. 30, 24 – 30.VII.2014 година, в. „Аз Буки


Назначена съм на трудов договор по чл. 67 ал. 1 т. 1 и във вр. с чл. 70 от КТ – постоянен трудов до- говор със срок за изпитване шест месеца. Договорът е в полза на работодателя. Излизам в болнични през време на изпитателния срок. Може ли работодателят да прекрати едностранно договора през време на отсъствието ми по болест?“

Отговора можете да прочетете в бр. 29, 17 – 23.VII.2014 година, в. „Аз Буки


„Служител работи във фирма на постоянен трудов договор. Задържан е в ареста. Как да се оформи отсъствието му? Може ли работодате- лят да прекрати трудовия му договор и ако „да“ – на какво основание?“

Отговора можете да прочетете в бр. 28, 10 – 16.VII.2014 година, в. „Аз Буки


Работя на трудов договор в частна фирма. Една от колежките ми е студентка и се налага да работя на нейно място. Работодателят ми не иска да ми плаща всички извънредни часове, а предлага да ме компенсира, като ми удължи платения годишен отпуск. Има ли право на това? Как трябва да се изчисляват дните на платения отпуск спрямо изработените извънредни часове – например изработените 8 извънредни часа на един ден отпуск ли са равни, или на ден и половина?“

Отговора можете да прочетете в бр. 27, 3 – 9.VII.2014 година, в. „Аз Буки


От началото на годината работодателят не ни е изплащал целите заплати, а само част от тях под формата на аванси. Задължен ли е при изплащането на остатъка от заплатите да ни плати и лихви върху задържаните суми?“

Отговора можете да прочетете в бр. 26, 26.VI.2014 – 2.VII.2014 година, в. „Аз Буки


До момента имам 17 години трудов стаж, а вече съм на 51 г. Според действащия закон през коя година ще се пенсионирам, ако работя без прекъсване?“

Отговора можете да прочетете в бр. 25, 19 – 25.VI.2014 година, в. „Аз Буки


„Смятат ли се годините, през които се учи за висше образование за трудов стаж?“ Ирен Павлова, Пазарджик

Отговора можете да прочетете в бр. 24, 12 – 18.VI.2014 година, в. „Аз Буки


„В града, в който живея, направиха нов градоустрой- ствен план, с който не бях съгласен. Заведох дело, което спечелих и осъдих общината да направи нов градоустрой- ствен план. Вече една година обаче общината не е изгот- вила такъв. Има ли законоустановен срок за подобни казуси и към кого трябва да се обърна за съдействие?“

Отговора можете да прочетете в бр. 23, 5 – 11.VI.2014 година, в. „Аз Буки


„Навърших 63 години на 2 май. По сега действа- щото законодателство трябва да се пенсионирам на 63 години и 8 месеца, което е на 2 януари 2015 г. Тъй като влизам в новата година само с два дни, трябва ли да изчакам още четири месеца до пенси- онирането си, т.е. до навършването на 64 години?“

Отговора можете да прочетете в бр. 22, 29.V.2014 – 4.VI.2014 година, в. „Аз Буки


„Работила съм дълги години като учителка, експерт в РИО и в МОН, а също така като началник сектор „Образование“ към община (държавен служител). Работа в друга област нямам. Последната работа, която е в общината, попада в последните ми десет години преди пенсиониране. Прочетох, че ако работникът или слу- жителят е работил последните десет години от трудовия си стаж преди придобиване на право на пенсия в организация и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието, има право на обезщетение в размер на шестмесечното си брутно трудово възнаграждение според ПМС № 31/1994 г. Въпросът ми е – дали това важи и за мен. Надявам се да ми отговорите в кратък срок, тъй като наскоро ми предстои пенсиониране.“

Отговора можете да прочетете в бр. 20, 15 – 21.V.2014 година, в. „Аз Буки


Работя в бюджетна организация. Освен основния си трудов договор имам и втори – чл. 110 от КТ. Предстои ми пенсиониране. Шестте заплати, които ще получа, върху какво се начисляват – само върху основния договор или и върху възнаграждението ми от втория трудов договор?“

 Отговора можете да прочетете в бр. 18 – 19, 8 – 14.V.2014 година, в. „Аз Буки


„Вярно ли е, че ако учител се пенсионира при навършване на необходимите възраст и стаж, шестте заплати му се изплащат от МОН по проект, но ако след пенсиониране го оставят да продължи работа в същото училище, то тези шест заплати трябва да изпла- ти не МОН, а училището? Така училището няма сметка да остави пенсиониран учител да продължи да работи.“

Отговора можете да прочетете в бр. 17, 24.IV.2014 година, в. „Аз Буки


„Продавам жилището си и кандидат-купувачът го капарира. Подлежа ли на санкции, ако след известно време се откажа от продажбата и върна капарираната сума?“

Отговора можете да прочетете в бр. 14, 3 – 9.IV.2014 година, в. „Аз Буки


„Работя на трудов договор в бюджетна организация. Директорът издаде заповед, според която при нарушение на определени изисквания може да бъдем санкционирани с удръжка от заплатата. Правомерно ли е това?“

Отговора можете да прочетете в бр. 13, 27.III – 2.IV.2014 година, в. „Аз Буки“


„Поискахме от работодателя да ни заплаща разходите за карта за градския транспорт като социална придобивка. Работодателят отхвърли искането си с мотива, че подобен разход не може да бъде признат като социална придобивка. Основателен ли е отказът му?”

Отговора можете да прочетете в бр. 12, 20 – 26.III.2014 година, в. „Аз Буки“


„Начална учителка съм в пенсионна възраст. Имам ли право и при какви условия след пенсионира- нето си да продължа да работя като учителка?“

Отговора можете да прочетете в бр. 11, 13 – 19.III.2014 година, в. „Аз Буки“


Бюджетът на училището ни разполага със средства за закупуване на ваучери за хра- на, които да ни бъдат раздавани като социална придобивка, съгласно разпоредбите на МФ и МТСП. Необходимо ли е училището, като второстепенен разпоредител с бюджет- ни средства, да иска разрешение от министерството като принципал за закупуване и раздаване на ваучерите за храна?“

Отговора можете да прочетете в бр. 10, 6 – 12.III.2014 година, в. „Аз Буки“


„Работила съм дълги години като учителка, експерт в РИО и МОН и също така като началник сектор „Образование“ към община (държавен служител). Работа в друга област нямам. Последната работа, която е в общината, попада в последните ми десет години преди пенсиониране. Прочетох, че ако работникът или служителят е работил последните десет години от трудовия си стаж преди придобиване на право на пенсия в организация и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието, има право на обезщетение в размер на шестмесечното си брутно трудово възнаграждение според ПМС № 31/1994 г. Въпросът ми е дали това важи и за мен. Надявам се да ми отговорите в кратък срок, тъй като ми предстои пенсиониране.

Отговора можете да прочетете в бр. 9, 27.II.2014 – 5.III.2014 година, в. „Аз Буки“


„Ръководител съм на бюджетно предприятие. Трябва ли всяка година да изисквам подновяване на свидетелството за съдимост на служителите, които са материално отговорни лица?“

Отговора можете да прочетете в бр. 8, 20 – 26.II.2014 година, в. „Аз Буки“


„Директор съм на детска градина и нямаме синдикална организа- ция, поради това, че не се събра минималният брой желаещи. Една от колежките членува в ръководството на общинската организация на синдикатите като нещатен член. Какъв отпуск има право да ползва?“

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 13 – 19.II.2014 година, в. „Аз Буки“


„Работя като счетоводител на постоянен трудов договор. Днес подавам 30-дневно предизвестие за напускане, но шефовете не искат да входират молбата ми, защото едната фирма била в ревизия, предстои и годишно счетоводно приключване. Фирмите имат и главен счетово- дител. Въпросът ми е имат ли право да не приемат предизвестието ми за напускане?“

 Отговора можете да прочетете в бр. 6, 6 – 12.II.2014 година, в. „Аз Буки“


„Работодателят реши да изплаща част от заплатата ни под формата на купони за храна. Има ли право? За каква сума? Облагат ли се с данък тези средства?“

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 30.I.2014 – 5.II.2014 година, в. „Аз Буки“


„Оформяйки документите си за пенсия, устано- вих, че един от работодателите ми не е регистри- рал коректно трудовия ми договор. Какъв е начинът да установя липсващия ми заради този пропуск трудов стаж?“

Отговора можете да прочетете в бр. 4, 23 – 29.I.2014 година, в. „Аз Буки“


„Предстои ми пенсиониране. За да ми бъдат издадени УП-2 и УП-3 в предишните ми месторабо- ти, трябва ли да подавам нарочно заявление и какъв е срокът, в който трябва да ми бъдат изготвени удостоверенията?“

Отговора можете да прочетете в бр. 3, 16 – 22.I.2014 година, в. „Аз Буки“


„Правилно ли е да ми се изплатят полагащите ми се при пенсиониране шест работни заплати през следващата година,
при условие че съм пенсионирана през ноември т.г.? Доколко е правно позволено забавянето на тези пари?“

Отговора можете да прочетете в бр. 1, 4 – 9.I.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Главният ни счетоводител подаде молба за напускане. Въпросите ми са: ако в рамките на определения
от КТ 30-дневен срок не намерим подходящ кандидат, длъжни ли сме да освободим главния счетоводител?
Ако новият главен счетоводител е постъпил на 20-ия ден от предизвестието, а има нужда от по-дълъг срок за приемане
на счетоводната документация, може ли да освободим титуляра не в едномесечен, а в по-дълъг срок?”

Отговора можете да прочетете в бр. 2, 10 – 16.I.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Работя на трудов договор от 21 години в една и съща компания. Никога досега не са ми правили профилактични медицински
прегледи по линия на т.нар. трудова медицина. Задължителни ли са тези прегледи и на какъв интервал от време?”

Отговора можете да прочетете в бр. 3, 17 – 23.I.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Работя на срочен трудов договор, сключен за шест месеца. Още преди изтичането му успях да си намеря по-добре платена работа
в друга фирма. Но настоящият работодател не иска да ме освободи, докато не ми изтече срочният договор. Как да постъпя?”

Отговора можете да прочетете в бр. 4, 24 – 30.I.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Български гражданин съм, но живея в чужбина от 20 години. В България имам близо 16 години трудов стаж, включително двете години като войник. Моля, отговорете ми – имам ли право на пенсия, при какви условия, в какъв размер?”

Отговора можете да прочетете в бр. 5, 31.I. – 6.II.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Съсобственик съм на парцел. Моята идеална част (по документирано споразумение) е с „лице” към улицата.
Искам да продам частта си. Трябва ли най-напред да я предложа на другия съсобственик?”

Отговора можете да прочетете в бр. 6, 7 – 13.II.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Отскоро съм директор на училище в гр. Сърница. Към 01.09.2013 г. предстои пенсионирането на служителка от помощния персонал,
която има 22 години и 10 месеца трудов стаж в училището. От 01.10.2005 г. обаче трудовият й договор е прекратен за 11 месеца, след което
от 02.09.2006 г. отново е назначена по трудов договор в училището. Въпросът ми към вас е – колежката има ли право на шест заплати
по чл. 106 ал. 3 от ЗДС и чл. 222 ал. 3 от КТ, тъй като има прекъсване на трудовия стаж в училището от 11 месеца?”

Отговора можете да прочетете в бр. 7, 14 – 20.II.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Наша служителка получи разрешение от директора на училището за тримесечен неплатен отпуск. След изтичането на срока на отпуска
тя не се яви на работа, тъй като е в чужбина. Не е подала молба за напускане, а няма постоянен адрес, на който да изискаме обяснение
за неявяването й. Не може да й издадем заповед за дисциплинарно уволнение, тъй като няма да подпише тази заповед. Въпросът ни е:
как да постъпим – да продължаваме ли да я водим като наша служителка, как да продължаваме да я водим – в неплатен отпуск ли,
като неявка ли? Какво се прави в такива случаи?“

Отговора можете да прочетете в бр. 8, 21 – 27.II.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Работила съм по граждански договор от 2002 г. до 2005 г. Плащала съм всички необходими осигуровки. Ако представя документи
за това, имам ли шанс да ми бъде признат трудов стаж? Към каква институция трябва да се обърна?“

Отговора можете да прочетете в бр. 9, 28.II. – 6.III.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Завеждам трудово дело, за да ми бъде признат стаж, за който нямам достатъчно документи. Задължително ли е да се явявам на делата
или е достатъчно да ме представлява адвокат?“

Отговора можете да прочетете в бр. 10, 7 – 13. III.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Съществува ли още възможността за купуване на трудов стаж? Завършила съм висшето си образование през 1980 г. Общо съм следвала
пет години. Две от тях съм била в отпуск по майчинство. Какво ми се признава за трудов стаж при пенсиониране?”

Отговора можете да прочетете в бр. 11, 14 – 20. III.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„В момента съм на 58 г. и имам трудов стаж около 38 г. Въпросът ми е: ако се пенсионирам по болест, работодателят ми ще трябва ли
да ми изплати шестте заплати, които се полагат при придобиване право на пълна пенсия за изслужено време и старост? В училището,
в което работя, имам стаж повече от 20 години.“

Отговора можете да прочетете в бр. 12, 21 – 27. III.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Служител в нашето училище поиска три месеца неплатен отпуск и му беше разрешен. След изтичането на неплатения отпуск лицето
не се явява на работа. По наша информация работи в чужбина. Моля да ни отговорите как да водим въпросното лице във формата
за отчитане за явяване и неявяване на работа и как да процедираме при прекратяване на трудовото правоотношение с въпросното лице?“

Отговора можете да прочетете в бр. 13, 28.III. – 3.IV.2013 година година, в. „Аз Буки“

 


 

„Какъв е редът и начинът за ползване на служебни карти за градски транспорт от персонала на училището? Кои категории служители имат
право на служебни карти?“

Отговора можете да прочетете в бр. 14, 4 – 10.IV.2013 година година, в. „Аз Буки“

 


 

„Задължен ли е работодателят да сключва договор със служба за трудова медицина? Задължително ли е извършването на ежегодни
профилактични прегледи и как се определя кои прегледи да бъдат включени?“

Отговора можете да прочетете в бр. 15, 11 – 17.IV.2013 година година, в. „Аз Буки“

 


 

„Преди три години прехвърлих жилището си на сина си. Досега живеех при роднини, но бих искала да кандидатствам за жилище
от фонда на службата си. Имам ли право?”

Отговора можете да прочетете в бр. 16, 18 – 24.IV.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Ангажирана съм на трудово правоотношение в бюджетна организация. За последните три години не ми начисляваха процент
за прослужено време, защото не ми признаваха работата по специалността. Сега се оказа, че са грешали. Имам ли основание да поискам
със задна дата да ми се изплати неправомерно неплатеното?“

Отговора можете да прочетете в бр. 17 – 18, 25.IV.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Имам 17 години трудов стаж. Бях съкратена поради закриване на звеното, където работех. Ако имам правно основание да съдя работодателя си,
в рамките на какъв срок трябва да заведа дело?“

Отговора можете да прочетете в бр. 19, 9 – 15.V.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

Пенсионерка съм от 20 години. Освен личната си пенсия получавам и част от тази на покойния ми съпруг. Актуализира ли се и неговата пенсия
така, както и моята?“

Отговора можете да прочетете в бр. 20, 16 – 22.V.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Заведох дело срещу общината против регулационния план на селището и го спечелих. Какъв е законовият срок общината да представи
новия регулационен план?”

Отговора можете да прочетете в бр. 21, 23 – 29.V.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Успях да си намеря работа в читалище по проект „Ново начало – от образование към заетост“, като съм назначена с диплома от специалност „Културология“ от Софийския университет за срок от шест месеца, който изтече на 13.05.2013 г. Въпросът ми е: към какви други програми
за заетост на младежи до 29 години мога да бъда назначена на работа, след като имам вече начален трудов стаж?“

Отговора можете да прочетете в бр. 22, 30.V – 5.VI.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

„Защитих дисертация. Задължително ли получавам допълнително възнаграждение за квалификацията си, или това става при желание от страна
на работодателя?“

Отговора можете да прочетете в бр. 23, 6 – 12.VI.2013 година, в. „Аз Буки“


 

„Бих искала да участвам в семинар по специалността, в която работя. Задължен ли е директорът на училището да ме освободи за участие,
при условие че колега е съгласен да ме замества през това време?“

Отговора можете да прочетете в бр. 24, 13 – 19.VI.2013 година, в. „Аз Буки“


„Работя на два трудови договора. Бях в отпуск по болест, за което ми беше издаден болничен лист. Къде да представя
документа, как се процедира в случая?“

Отговора можете да прочетете в бр. 25, 20 – 26.VI.2013 година, в. „Аз Буки“


„В началото на годината преминахме преглед по изискванията на трудова медицина. Препоръчаха ми да нося очила. Работодателят ми покри голяма част от разходите по закупуването им. Трябва ли да върна получените пари, ако реша да напусна работа?“

Отговора можете да прочетете в бр. 26, 27.VI. – 3. VII.2013 година, в. „Аз Буки“

 


 

 

„Работя по чл. 111 на допълнителен трудов договор. Имам ли право да поискам да ми бъде заплатена неизползваната отпуска при прекратяване на договора?“

Отговора можете да прочетете в бр. 27, 4 – 10.VII.2013 година, в. „Аз Буки“


„Имам неполучен хонорар от миналата година. Мога ли да го получа сега и има ли давностен срок за изплащане на подобен тип възнаграждения?“

Отговора можете да прочетете в бр. 28, 11 – 17.VII.2013 година, в. „Аз Буки“


„В какви случаи според КТ болничният е основание да се отложи датата на прекратяване на трудов договор на работник или служител?“

Отговора можете да прочетете в бр. 29, 18 – 24.VII.2013 година, в. „Аз Буки“


„Работя на безсрочен трудов договор. Дадох предизвестие за напускане и поисках да използвам полагаемата ми се годишна отпуска в периода на предизвестието. Работодателят ми отказа и заяви, че ще ми плати отпуската
при напускане. Има ли право?“

Отговора можете да прочетете в бр. 30, 25 – 31.VII.2013 година, в. „Аз Буки“


„Назначена съм на трудов договор по чл. 70 ал. 1 от КТ. Дължи ли ми предизвестие рабо тодателят при освобождаване от заеманата длъжност?“

Отговора можете да прочетете в бр. 31, 1 – 7.VIII.2013 година, в. „Аз Буки“


„Изгубих си трудовата книжка. Работодателят, при когото съм работил преди 20 години, е починал. Как мога да удостоверя трудовия си стаж?“

Отговора можете да прочетете в бр. 32, 8 – 14.VIII.2013 година, в. „Аз Буки“


„Вярно ли е, че работодателят има задължение да изплаща болничните ми листове до 2 (два) месеца, след като е прекратен трудовият ми договор?“

Отговора можете да прочетете в бр. 33, 15 – 21.VIII.2013 година, в. „Аз Буки“


„Има ли право работодателят да ме принуди да подпиша декларация, че се задължавам да не работя по граждански договор или като едноличен търговец?“

Отговора можете да прочетете в бр. 34, 22 – 28.VIII.2013 година, в. „Аз Буки“


„Дъщеря ми има договор с мобилен оператор, а в момента е в чужбина. В мое отсъствие пристига последната й сметка от 35 лв. Отделно пристигна и заплашително писмо, че ако сметката не се плати в уречения срок, се дължи неустойка от 220 лв. според договора. Сега не мога да проверя точно какъв договор е сключила дъщеря ми, но може ли неустойката многократно да превишава задължението?“

Отговора можете да прочетете в бр. 35, 29.VIII – 4. IX.2013 година, в. „Аз Буки“


 

„Работя на трудов договор с бюджетна организация. Имам ли право да сключа и втори трудов договор на 4-часов работен ден с бюджетна организация? Мога ли да сключа граждански договор за изпълнение на услуга?“

Отговора можете да прочетете в бр. 36, 5 – 11.IX.2013 година, в. „Аз Буки“


„Имам част от наследствен поземлен имот, който е неделим. Върху земята съм построила къща. Има ли другият наследник някакви права върху сградата?“

Отговора можете да прочетете в бр. 37, 12 – 18.IX.2013 година, в. „Аз Буки“


„Започвам работа на трудов договор. В какъв интервал от време работодателят трябва да уведоми НАП? Как се изчислява този срок?“

Отговора можете да прочетете в бр. 38, 19 – 25.IX.2013 година, в. „Аз Буки“


„По какъв начин и с какви документи мога да удостоверя трудов стаж, придобит в страни от Европейския съюз?”

Отговора можете да прочетете в бр. 39, 26. IX. – 2. X.2013 година, в. „Аз Буки“


„Работих пет години на служебно трудово правоотношение. След това имам пет години трудов стаж по КТ, а от пет години отново работя на служебно правоотношение към същото  ведомство. Предстои да се пенсионирам. Имам ли право като дългогодишен служител да получа заплати и колко?“

 Отговора можете да прочетете в бр. 40, 3 – 9. X.2013 година, в. „Аз Буки“


 

„Могат ли да бъдат отдадени под наем гаражни помещения за салон за масаж и офис за копирни услуги без подписите на останалите съкооператори и при условие че статутът на помещението не е променен? Гаражните помещения се намират под жилищна кооперация на четири етажа, с два входа и 16 собственици, като входът им е в двора на кооперацията“.

 Отговора можете да прочетете в бр. 41, 10 – 16. X.2013 година, в. „Аз Буки“


„Работя по трудов договор на непълен работен ден (почасово). Как се изчислява трудовият стаж?“

 Отговора можете да прочетете в бр. 42, 17 – 23. X.2013 година, в. „Аз Буки“

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.