„Педагогика“ e научно списание, което обединява вътрешнопредметните направления на педагогическото познание в неговия широк информационен спектър: предучилищно възпитание, начално образование, образование на възрастни, сравнителна педагогика, специална педагогика, история на педагогиката, социална педагогика… Във фокуса на списанието са всички образователни нива – от предучилищното, основното, средното и висшето образование до ученето през целия живот. Списанието отразява иновативни идеи, експериментални резултати, съвременни тенденции и перспективи за развитието на педагогическата наука и обогатяване на реалната педагогическа практика. Съдържателните изследователски търсения насочват към богато тематично разнообразие и към очертаване на дискусионни тези, както и към проникване в територията на гранични научни области. С цел придаване на представителна изследователска цялостност и смисленост на изследваните явления списанието предлага широки възможности за споделяне на изследователски проникновения и постижения, на добри педагогически практики.
Основните раздели и теми на списанието са: Теория и опит; Научни изследвания; История на образованието и педагогическите науки; Философия на образованието; Чуждестранна образователна традиция и съвременен опит; Добри педагогически практики; Мнения и позиции; Личности в науката; Книжнина; Архив.
Периодика на списанието: 9 книжки годишно.

Очакваме Вашите мнения и коментари на електронен адрес: pedagogy@azbuki.bg

За връзка с главния редактор на списанието: r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg

Списанието е правоприемник на:
сп. „Народна просвета“ (1928 г.),
сп. „Предучилищно възпитание“ (1953 г.),
сп. „Начално образование“ (1961 г.)

 

ISSN 1314–8540 (Online)
ISSN 0861–3982 (Print)

 

Статиите на сп. Педагогика се реферират, индексират и листват в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Статиите на сп. „Педагогика“ се реферират, индексират и листват в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG