В Дъблин създават усмивки

В Българското училище „Азбука“ готвят гимназистите за явяване на изпит по майчин език. Оценката става част от ирландските дипломи